主頁 高登熱話 吃喝玩樂 科技消費 名人專訪 短片
現有會員可[按此]登入。未成為會員可[按此]註冊。
[公司模式 - 關]  [懷舊模式 - 開
[Youtube 預覽 - 關]  [大字型]  [小字型]

您現在聚腳在 學術台內。

即日起停收SMS會員

香港高登討論區曾接納用戶以SMS註冊成為會員,惟發現不少人濫用SMS會員登記,註冊帳號只作洗版宣傳之用#kill2# 。為防止問題惡化,本站決定即日起停收SMS會員,並改行ISP電郵加上SMS認證。

新註冊規則如下:
1. 部份獲認可的ISP或學校電郵仍可直接申請帳號#good#
2. 由於部份ISP容許用家任意更改電郵名稱,所以我們會同時要求這些電郵用戶提供手提電話號碼,作SMS認證#adore# ; ......
精選文章
DeerGamer
跳至第

發起人
八字簡批閒談
238 個回應
男 1984/10/17 早上7點左右
問事業、愛情

命主個性衝動,喜破舊立新,甚為固執,一生變動甚大,且多受男性朋友所拖累。
事業方面,25歲後有權力指揮下屬,有男性貴人相助,唯有財政壓力,花費頗大。現時應小心因上司為求賺錢令你犯上官非,因財惹禍。
愛情方面,你本身事業心頗強,宜遲婚。喜歡的對象亦多為事業心重的女性,甚至相比你本人更為強勢和有錢,有河東獅吼之嫌,會反顯得你較為小男人。另外,喜歡的對象多有第三者同時競爭,因而三番四次失敗告終。今年應有一合適對象出現,且有婚期之應。

想問呢個合適對象出現左未?


你話我會遲婚,但今年有婚期之應,會唔會有d矛盾?

第一,35歲算唔算遲?我諗遲的定義好難講。況且,宜遲婚的意義係希望能夠在事業同感情之間取得平衡,唔好太過偏重事業引致婚姻問題。
第二,我都係照命盤睇,理應上今年有,出現左未我都唔識講,今年內應該有,唔準既話只能講我功力未夠。


大師,我識一個女仔,想知有冇機會同佢發展
佢嘅出生日期1989/8/16,唔知幾點

夾八字只屬參考,我個人認為憑相處落的感覺作考慮較為合適。
如果照命盤睇,就唔太似有緣份。試睇下有無其他女仔更為合適。


1978年 男 10月10日 00:00左右 (子時) 出生 問事業 愛情 家庭 #adore# #adore#


87年11月5日 中午3點出世
想批命格 另外想知健康 同 愛情
唔該:-(


男 1984/10/17 早上7點左右
問事業、愛情

命主個性衝動,喜破舊立新,甚為固執,一生變動甚大,且多受男性朋友所拖累。
事業方面,25歲後有權力指揮下屬,有男性貴人相助,唯有財政壓力,花費頗大。現時應小心因上司為求賺錢令你犯上官非,因財惹禍。
愛情方面,你本身事業心頗強,宜遲婚。喜歡的對象亦多為事業心重的女性,甚至相比你本人更為強勢和有錢,有河東獅吼之嫌,會反顯得你較為小男人。另外,喜歡的對象多有第三者同時競爭,因而三番四次失敗告終。今年應有一合適對象出現,且有婚期之應。

想問呢個合適對象出現左未?


你話我會遲婚,但今年有婚期之應,會唔會有d矛盾?

第一,35歲算唔算遲?我諗遲的定義好難講。況且,宜遲婚的意義係希望能夠在事業同感情之間取得平衡,唔好太過偏重事業引致婚姻問題。
第二,我都係照命盤睇,理應上今年有,出現左未我都唔識講,今年內應該有,唔準既話只能講我功力未夠。


大師,我識一個女仔,想知有冇機會同佢發展
佢嘅出生日期1989/8/16,唔知幾點

夾八字只屬參考,我個人認為憑相處落的感覺作考慮較為合適。
如果照命盤睇,就唔太似有緣份。試睇下有無其他女仔更為合適。


仲有兩個
1989/12/2
另一個8/18,但唔知年份,大概89或90


Hello
92年6月8日 上午10:55
問事業#adore##adore##adore#

命主表面個性給人一個成熟穩重的感覺,內心卻有頗大的野心,加上外在環境的變動逼使你不得不奔波動心,亦變得有點奸詐之意。
事業方面,較為適合做中介、代理的工作,不用太過出鋒頭的工作。現時工作環境壓力頗大,常有突發的事情出現,但必有貴人相助,尤以一男性下屬經常幫助解決問題。唯不宜主動與人相爭,常會有心栽花花不開,無心插柳柳成蔭的情況。
事業發展一直向上,應該不用擔心,反而現時財政問題更應留意,破耗問題頗為嚴重,切忌有重大投資,30歲更要小心投資騙局。


多謝大師#adore##adore##adore#
我而家係三無人士,父母靠不住,自己搵自己食
讀唔成書,冇成家立室/搵女朋友既諗法,窮向左走向右走真係唔好生仔


92年12月11日 凌晨1點 男
想問家庭事業!感激!


男 1984/10/17 早上7點左右
問事業、愛情

命主個性衝動,喜破舊立新,甚為固執,一生變動甚大,且多受男性朋友所拖累。
事業方面,25歲後有權力指揮下屬,有男性貴人相助,唯有財政壓力,花費頗大。現時應小心因上司為求賺錢令你犯上官非,因財惹禍。
愛情方面,你本身事業心頗強,宜遲婚。喜歡的對象亦多為事業心重的女性,甚至相比你本人更為強勢和有錢,有河東獅吼之嫌,會反顯得你較為小男人。另外,喜歡的對象多有第三者同時競爭,因而三番四次失敗告終。今年應有一合適對象出現,且有婚期之應。

想問呢個合適對象出現左未?


你話我會遲婚,但今年有婚期之應,會唔會有d矛盾?

第一,35歲算唔算遲?我諗遲的定義好難講。況且,宜遲婚的意義係希望能夠在事業同感情之間取得平衡,唔好太過偏重事業引致婚姻問題。
第二,我都係照命盤睇,理應上今年有,出現左未我都唔識講,今年內應該有,唔準既話只能講我功力未夠。


大師,我識一個女仔,想知有冇機會同佢發展
佢嘅出生日期1989/8/16,唔知幾點

夾八字只屬參考,我個人認為憑相處落的感覺作考慮較為合適。
如果照命盤睇,就唔太似有緣份。試睇下有無其他女仔更為合適。


仲有兩個
1989/12/2
另一個8/18,但唔知年份,大概89或90

第一個都係唔太似,第二個無年份未能判斷。
其實不如你憑自己感覺上邊個岩d去選擇好過,緣份呢樣野唔洗算都會出現。


女,公曆89年1月27日,1400 左右
想問健康,因為今年肺好弱。最近仲檢查緊肺,極憂心。
另外想了解婚姻。感謝


1987年5月11日 上午8時10分 男

事業同錢財

我條命係咪永世不得出頭??


唔好意思, 推一推, 師傅你幫幫我呀:~( :~( :~( :~( :~( :~(


[img]https://upload.cc/i1/2019/07/25/yNZjhs.jpg[/img]
 

排左盤唔識睇
前景如何


我都想咩都知道吓,我係西曆1988年6月1日晚上8時10分,女,香港出生


仲未到我啊:-(


我都想咩都知道吓,我係西曆1988年6月1日晚上8時10分,女,香港出生


仲未到我啊:-(

佢咪係第4頁應左你law,你自己唔睇咋嘛

命主性情剛烈,喜開創破舊立新,對不同事物都有興趣,因而願意不停花錢於自己所好。另外,命主本身相當樂於助人,見義勇為。唯身體易有慢性神經線毛病,或活動上有所阻礙,需要長時間服藥。
幼時生活質素不錯,有不少貴人相助,亦有好朋友在困難時幫助解決,唯書緣較薄。
19歲後漸上軌道,生活較為舒服和懶散,但易理財失誤,花費甚大,情緒亦易波動。現時應極小心有同事朋友暗中中傷和陷害,防人之心不可無。39歲後運勢愈見波動,應盡早未雨綢繆。
愛情方面,自己心意對象易同為朋友所喜好,易有被撬牆腳和三角戀的問題。若仍未有對象,2022年是一好機會,應加以把握。


想知大師點睇緣份呢樣嘢


想知大師點睇緣份呢樣嘢

有緣千里能相會。或者,
Right Time, Right Person.
緣份呢樣野,好難解釋,或者我當作係命理觸碰不到的一部分。


1988年6月13,早上七時問幾時會受人賞識#adore##adore##adore#
7時正?18歲後至今應已受人賞識,2022年更上一層樓。
我從來未受人賞識,18歲後... 只係一個普通大學生,一路都倒霉運#oh##oh##oh##oh##oh#唔通唔係七點?:O:O:O:O:O
其實你身邊識到既人實在太強勢,可能係咁你自覺唔太好運,其實應該已經不錯。
完全無呢回事我由讀書開始已經霉,然後做野又無被人欣賞,甚至畀人炒左幾次然後想轉運就去讀第樣野想轉行,讀完就繼續霉朋友又唔識多幾個我今日已經算係四個不同行業的拒絕品所以... 怎解?
我試下用第二個盤,咁你應該係出身有錢家庭,幼時要乜有乜。霉運應該由18歲開始,通常係受男性上司針對。現時處於一個你以為自己好有諗頭,但卻事後孔明發覺經常決策錯誤的運勢。唯工作其實都應有貴人相助,尤以有霸氣的女性為主。38歲後會稍為好少少,但受人賞識就比較難。如果上述分析都唔岩咁我都唔識睇,恕我未能解答。
大師,我識該係六點半出世,我估你呢個盤係睇我早一個鐘,所以即刻 matched 左

唯工作其實都應有貴人相助,尤以有霸氣的女性為主。

呢句原來好中[sosad] [sosad] [sosad] #adore# #adore# #adore#


男 1985年5月22日 上午6:00

想問事業,金錢,愛情 謝謝


大師已pm , 求解#adore#


男 1984/10/17 早上7點左右
問事業、愛情

命主個性衝動,喜破舊立新,甚為固執,一生變動甚大,且多受男性朋友所拖累。
事業方面,25歲後有權力指揮下屬,有男性貴人相助,唯有財政壓力,花費頗大。現時應小心因上司為求賺錢令你犯上官非,因財惹禍。
愛情方面,你本身事業心頗強,宜遲婚。喜歡的對象亦多為事業心重的女性,甚至相比你本人更為強勢和有錢,有河東獅吼之嫌,會反顯得你較為小男人。另外,喜歡的對象多有第三者同時競爭,因而三番四次失敗告終。今年應有一合適對象出現,且有婚期之應。

想問呢個合適對象出現左未?


你話我會遲婚,但今年有婚期之應,會唔會有d矛盾?

第一,35歲算唔算遲?我諗遲的定義好難講。況且,宜遲婚的意義係希望能夠在事業同感情之間取得平衡,唔好太過偏重事業引致婚姻問題。
第二,我都係照命盤睇,理應上今年有,出現左未我都唔識講,今年內應該有,唔準既話只能講我功力未夠。


大師,我識一個女仔,想知有冇機會同佢發展
佢嘅出生日期1989/8/16,唔知幾點

夾八字只屬參考,我個人認為憑相處落的感覺作考慮較為合適。
如果照命盤睇,就唔太似有緣份。試睇下有無其他女仔更為合適。


仲有兩個
1989/12/2
另一個8/18,但唔知年份,大概89或90

第一個都係唔太似,第二個無年份未能判斷。
其實不如你憑自己感覺上邊個岩d去選擇好過,緣份呢樣野唔洗算都會出現。

大師,可唔可以詳細地講下我將來對象係點樣,例如年紀比我大還細,喺公司或者出面認識,性格如何等等,麻煩大師


PM左#hoho#


已PM 唔該巴打#adore#

巴打係咪SKIP咗我:-(:-(
唔該巴打覆下#adore##adore#


男 1984/10/17 早上7點左右
問事業、愛情

命主個性衝動,喜破舊立新,甚為固執,一生變動甚大,且多受男性朋友所拖累。
事業方面,25歲後有權力指揮下屬,有男性貴人相助,唯有財政壓力,花費頗大。現時應小心因上司為求賺錢令你犯上官非,因財惹禍。
愛情方面,你本身事業心頗強,宜遲婚。喜歡的對象亦多為事業心重的女性,甚至相比你本人更為強勢和有錢,有河東獅吼之嫌,會反顯得你較為小男人。另外,喜歡的對象多有第三者同時競爭,因而三番四次失敗告終。今年應有一合適對象出現,且有婚期之應。

想問呢個合適對象出現左未?


你話我會遲婚,但今年有婚期之應,會唔會有d矛盾?

第一,35歲算唔算遲?我諗遲的定義好難講。況且,宜遲婚的意義係希望能夠在事業同感情之間取得平衡,唔好太過偏重事業引致婚姻問題。
第二,我都係照命盤睇,理應上今年有,出現左未我都唔識講,今年內應該有,唔準既話只能講我功力未夠。


大師,我識一個女仔,想知有冇機會同佢發展
佢嘅出生日期1989/8/16,唔知幾點

夾八字只屬參考,我個人認為憑相處落的感覺作考慮較為合適。
如果照命盤睇,就唔太似有緣份。試睇下有無其他女仔更為合適。


仲有兩個
1989/12/2
另一個8/18,但唔知年份,大概89或90

第一個都係唔太似,第二個無年份未能判斷。
其實不如你憑自己感覺上邊個岩d去選擇好過,緣份呢樣野唔洗算都會出現。

大師,可唔可以詳細地講下我將來對象係點樣,例如年紀比我大還細,喺公司或者出面認識,性格如何等等,麻煩大師

其實講左:喜歡的對象亦多為事業心重的女性,甚至相比你本人更為強勢和有錢,有河東獅吼之嫌,會反顯得你較為小男人。
如果唔岩,咁可能我要用第二個盤,可能時間上有差異。


已PM 唔該#adore# #adore#


我都想咩都知道吓,我係西曆1988年6月1日晚上8時10分,女,香港出生

命主性情剛烈,喜開創破舊立新,對不同事物都有興趣,因而願意不停花錢於自己所好。另外,命主本身相當樂於助人,見義勇為。唯身體易有慢性神經線毛病,或活動上有所阻礙,需要長時間服藥。
幼時生活質素不錯,有不少貴人相助,亦有好朋友在困難時幫助解決,唯書緣較薄。
19歲後漸上軌道,生活較為舒服和懶散,但易理財失誤,花費甚大,情緒亦易波動。現時應極小心有同事朋友暗中中傷和陷害,防人之心不可無。39歲後運勢愈見波動,應盡早未雨綢繆。
愛情方面,自己心意對象易同為朋友所喜好,易有被撬牆腳和三角戀的問題。若仍未有對象,2022年是一好機會,應加以把握。


大師謝謝你,我想問:

1。有人話今年西曆11月有可能結婚,係真的嗎?
2。有人話40後發達,又有冇可能呢?

多謝你既回答,因為我今年既工作運極差,如果再差既話,真係好大件事


我都想咩都知道吓,我係西曆1988年6月1日晚上8時10分,女,香港出生

命主性情剛烈,喜開創破舊立新,對不同事物都有興趣,因而願意不停花錢於自己所好。另外,命主本身相當樂於助人,見義勇為。唯身體易有慢性神經線毛病,或活動上有所阻礙,需要長時間服藥。
幼時生活質素不錯,有不少貴人相助,亦有好朋友在困難時幫助解決,唯書緣較薄。
19歲後漸上軌道,生活較為舒服和懶散,但易理財失誤,花費甚大,情緒亦易波動。現時應極小心有同事朋友暗中中傷和陷害,防人之心不可無。39歲後運勢愈見波動,應盡早未雨綢繆。
愛情方面,自己心意對象易同為朋友所喜好,易有被撬牆腳和三角戀的問題。若仍未有對象,2022年是一好機會,應加以把握。


大師謝謝你,我想問:

1。有人話今年西曆11月有可能結婚,係真的嗎?
2。有人話40後發達,又有冇可能呢?

多謝你既回答,因為我今年既工作運極差,如果再差既話,真係好大件事


同埋我成日都惹埋晒啲怪人鍾意自己,究竟老公係啲咩人黎架?


我都想咩都知道吓,我係西曆1988年6月1日晚上8時10分,女,香港出生


仲未到我啊:-(

佢咪係第4頁應左你law,你自己唔睇咋嘛

命主性情剛烈,喜開創破舊立新,對不同事物都有興趣,因而願意不停花錢於自己所好。另外,命主本身相當樂於助人,見義勇為。唯身體易有慢性神經線毛病,或活動上有所阻礙,需要長時間服藥。
幼時生活質素不錯,有不少貴人相助,亦有好朋友在困難時幫助解決,唯書緣較薄。
19歲後漸上軌道,生活較為舒服和懶散,但易理財失誤,花費甚大,情緒亦易波動。現時應極小心有同事朋友暗中中傷和陷害,防人之心不可無。39歲後運勢愈見波動,應盡早未雨綢繆。
愛情方面,自己心意對象易同為朋友所喜好,易有被撬牆腳和三角戀的問題。若仍未有對象,2022年是一好機會,應加以把握。


謝謝你,自:o)


男 1984/10/17 早上7點左右
問事業、愛情

命主個性衝動,喜破舊立新,甚為固執,一生變動甚大,且多受男性朋友所拖累。
事業方面,25歲後有權力指揮下屬,有男性貴人相助,唯有財政壓力,花費頗大。現時應小心因上司為求賺錢令你犯上官非,因財惹禍。
愛情方面,你本身事業心頗強,宜遲婚。喜歡的對象亦多為事業心重的女性,甚至相比你本人更為強勢和有錢,有河東獅吼之嫌,會反顯得你較為小男人。另外,喜歡的對象多有第三者同時競爭,因而三番四次失敗告終。今年應有一合適對象出現,且有婚期之應。

想問呢個合適對象出現左未?


你話我會遲婚,但今年有婚期之應,會唔會有d矛盾?

第一,35歲算唔算遲?我諗遲的定義好難講。況且,宜遲婚的意義係希望能夠在事業同感情之間取得平衡,唔好太過偏重事業引致婚姻問題。
第二,我都係照命盤睇,理應上今年有,出現左未我都唔識講,今年內應該有,唔準既話只能講我功力未夠。


大師,我識一個女仔,想知有冇機會同佢發展
佢嘅出生日期1989/8/16,唔知幾點

夾八字只屬參考,我個人認為憑相處落的感覺作考慮較為合適。
如果照命盤睇,就唔太似有緣份。試睇下有無其他女仔更為合適。


仲有兩個
1989/12/2
另一個8/18,但唔知年份,大概89或90

第一個都係唔太似,第二個無年份未能判斷。
其實不如你憑自己感覺上邊個岩d去選擇好過,緣份呢樣野唔洗算都會出現。

大師,可唔可以詳細地講下我將來對象係點樣,例如年紀比我大還細,喺公司或者出面認識,性格如何等等,麻煩大師

其實講左:喜歡的對象亦多為事業心重的女性,甚至相比你本人更為強勢和有錢,有河東獅吼之嫌,會反顯得你較為小男人。
如果唔岩,咁可能我要用第二個盤,可能時間上有差異。


你之前話我廿五歲後有權力,但係我而家係普通打工仔一名
可能要開第二個盤了,
男,1984/10/17,早上七點左右,求姻緣、事業


跳至第  快速回覆 - 輸入以下項目

本討論區現只接受會員張貼文章,本站會員請先登入。非會員人仕,您可以按此加入為新會員,費用全免,並可享用其他會員服務。


上次光臨時間: 22/10/2019 2:11
今天貼文總數: 813 | 累積文章數目: 6,578,569

聯絡我們 | 服務條款 | 私隱政策 | 廣告查詢 | 職位空缺
Copyright © 2019 HKGolden.com. All Rights Reserved.