主頁 高登熱話 吃喝玩樂 科技消費 名人專訪 短片
現有會員可[按此]登入。未成為會員可[按此]註冊。
[公司模式 - 關]  [懷舊模式 - 開
[Youtube 預覽 - 關]  [大字型]  [小字型]

您現在聚腳在 時事台內。

即日起停收SMS會員

香港高登討論區曾接納用戶以SMS註冊成為會員,惟發現不少人濫用SMS會員登記,註冊帳號只作洗版宣傳之用#kill2# 。為防止問題惡化,本站決定即日起停收SMS會員,並改行ISP電郵加上SMS認證。

新註冊規則如下:
1. 部份獲認可的ISP或學校電郵仍可直接申請帳號#good#
2. 由於部份ISP容許用家任意更改電郵名稱,所以我們會同時要求這些電郵用戶提供手提電話號碼,作SMS認證#adore# ; ......
精選文章
DeerGamer
New App Android IOS
跳至第

發起人
陶傑:公然幸災樂禍,是一種幼稚而過度的犬儒。
228 個回應
Macbeth

大陸又起民變,涉及高層權鬥,香港愛國藍C鬼祟縮頭,等待定性號令,不敢重複1989年64時押錯注趙紫陽勝出而過早刊登「憤怒譴責屠城」之類的廣告之愚蠢行為,「忠誠」處若學精了一點,「廢物」指數若略降低,畢竟可賞以一點掌聲。

反而有深黃人士冷嘲熱諷,「你們也有今天」,是另一種不成熟的躁動。不錯,兩年前大陸有大量大學生與小粉紅大罵香港「黑暴」,支持警察嚴打「港獨」,他們自己今日經受舉國「動態清零」的封區釘倉報應,在某種程度或確令旁觀者不無反諷的快意。最中國式黑色幽默之處,是三年之後,上天和習主席聯手為「港獨分子」報了仇。

不過私下片刻享受命運之神帶來的Poetic Justice是一件事,對大陸各地的抗議者公然幸災樂禍,是一種幼稚而過度的犬儒(childish and excessive cynicism) 。

首先,並無證據顯示當前十幾個城市近百家大學為數眾多的中國抗爭者,兩年前個個都謾駡過「港獨黑暴」。或者其中有過,或者沒有。即使有,他們處於資訊封閉的環境,即使今日終於自受現世的共業果報,由佛家俯瞰眾生的超然角度,拈花微笑的會心憐憫,一定比拍掌稱快的幸災樂禍,境界更高。而境界,是一種小農社會無可攀升得的視野涵養。要證明你不屬藍C,不是仇恨蔽目的大媽低端人口,是高尚的少數,此時此刻,即使帶一點創傷(trauma ),你要顯示一點高貴。


#good2#45    #bad#31  
標籤:
不錯,西諺有云:「在雪崩時,沒有一片雪花是無辜的」;這句話與中國俗話之「不要一竹篙打一船人」,在哲學的辯證層面,確實有令人迷惑之處。

但魯迅對中國人陋劣民族性的概泛(generally )批判,不等同魯迅對林語堂、胡適、郁達夫、章太炎、蔡元培等傑出的中國人在個人層面(individually) 的交誼和欣賞,兩者並無衝突。「橫眉冷對千夫指」的「千夫」,是魯迅鄙視大量愚昧而兇殘的中國人;「俯首甘為孺子牛」的「孺子」,是魯迅支持當時無辜而純潔的中國青少年,甚至是農夫、工匠、在社會的底層被欺凌的窮人。

這兩者之間,無論魯迅、梁啟超還是柏楊,其實都分得很清楚。在民國時代的讀者市場之中,也很少人混淆。

因此,一聽到「普通話」即生厭惡之情,甚至分不清是台灣國語還是星馬的華語,會令一個香港「本土」人士陷入情緒的死胡同,甚至為孤獨的仇恨綁架。Don’t get me wrong : 我承認,如果在巴黎米芝連Guy Savoy 餐廳或倫敦的East India Club,忽然聽到一桌喧嘩的普通話,然後見到彼桌間有一堆Chanel 包包,如果你覺得反感,你沒有錯。

大陸各城市發生的事情,你確實不必太過感情反應,即使內心極為感性澎湃,為了你自己的現實安全,至少暫時也要抑制,要學會喜怒不形於色。然而另訴極端,將普世價值觀的人性當做仇敵,是不對的——it’s dead wrong 。

在某種時候,人之間有難以踰越的隔閡。但在時勢轉變之際,你會發現,不分地域、種族、文化,人之間有某種相同的契合。

羅馬思想家塞奈卡(Seneca ),生活在暴君尼祿的時代,面對兇險的逆境,他很能忍耐,也很冷靜。塞尼卡說過一句話:「把我丟進一個狼圈裏,我也能將狼群領回來。」(Throw me to the wolves and I will return leading the pack.)

不懂得此言的真諦,勿輕言政治,更不要沾惹什麼「社運」,因為永遠不會贏。


咩權鬥呀又,佢又知


以德報怨,何以報德?


證明陶傑根本就唔了解中國人,亦都唔了解中國


靜觀其變


兩年前大陸有大量大學生與小粉紅大罵香港「黑暴」,支持警察嚴打「港獨」,他們自己今日經受舉國「動態清零」的封區釘倉報應,在某種程度或確令旁觀者不無反諷的快意。最中國式黑色幽默之處,是三年之後,上天和習主席聯手為「港獨分子」報了仇。[sosad] [sosad]


證明陶傑根本就唔了解中國人,亦都唔了解中國

佢了解英國人[sosad]


由佛家俯瞰眾生的超然角度,拈花微笑的會心憐憫,一定比拍掌稱快的幸災樂禍,境界更高。

其實佢都係支持幸災樂禍
不過佢係串緊,Hi人幸災樂禍果班人,其實都係幸災樂禍


你確實不必太過感情反應,即使內心極為感性澎湃,為了你自己的現實安全,至少暫時「也要抑制」,要學會喜怒不形於色。


番黎香港再講啦19[369]


由佛家俯瞰眾生的超然角度,拈花微笑的會心憐憫,一定比拍掌稱快的幸災樂禍,境界更高。

其實佢都係支持幸災樂禍
不過佢係串緊,Hi人幸災樂禍果班人,其實都係幸災樂禍

[sosad]


反而有深黃人士冷嘲熱諷,「你們也有今天」,是另一種不成熟的躁動。


傻的嗎:o)


中國社運同書生點解總是輸得咁直就係因為"潔癖"太重#cn#
小小事就要批判鬥倒鬥臭,曹操當年比陳琳指向左走向右走住祖宗黎數臭興過火屎,收佢入營果陣咪又係笑下就算[sosad]

收籠你既敵人去壯大自己,英雄同梟雄都會咁做,只係英雄共富梟雄揸乾.可惜依家既人始終無雅俗並吞既氣量[flowerface]


靜觀其變


奴隸與主人的角色可以互換
秦二世與劉邦
元順帝與朱元璋
都要通過非常殘酷的人生考驗與賭注
才能轉換奴隸與主人的角色。


中國社運同書生點解總是輸得咁直就係因為"潔癖"太重#cn#
小小事就要批判鬥倒鬥臭,曹操當年比陳琳指向左走向右走住祖宗黎數臭興過火屎,收佢入營果陣咪又係笑下就算[sosad]

收籠你既敵人去壯大自己,英雄同梟雄都會咁做,只係英雄共富梟雄揸乾.可惜依家既人始終無雅俗並吞既氣量[flowerface]

香港人畢竟都係華人[sosad] ,嗰浸劣根性嘅除係唔會變


陶傑D反寫其實好靚
D左膠睇完
明明人地串緊佢
可能仲以為人地讚緊佢


19依排跌晒watt,

班友係因為口腔期好肚餓先至出街嘈同衝搵食啫,
有返飯食,有返錢揾,有返工開,
就乖乖返㗎喇。

所以,大家都唔駛太擔心。https://upload.hkgolden.media/comment/tunrnivt.bdqfiiaqane.cp4li3nfeme.or1.png


陶傑D反寫其實好靚
D左膠睇完
明明人地串緊佢
可能仲以為人地讚緊佢

呢篇都寫得好明下啦


傻的嗎, 種族矛盾都仲同你講理性[sosad]


支持定反對都好
對大陸抗爭一啲影響力都冇
純粹網上9up


你確實不必太過感情反應,即使內心極為感性澎湃,為了你自己的現實安全,至少暫時「也要抑制」,要學會喜怒不形於色。

其實19叫你地收埋笑下咪算
連登仔下下大大聲擺上網,又唔知邊個俾人拉去坐幾年:-(2fn


你確實不必太過感情反應,即使內心極為感性澎湃,為了你自己的現實安全,至少暫時「也要抑制」,要學會喜怒不形於色。

其實19叫你地收埋笑下咪算
連登仔下下大大聲擺上網,又唔知邊個俾人拉去坐幾年:-(2fn

19同燒山既分別咪係呢度囉


羅馬暴君尼祿瘋火焚城之時
有沒有羅馬公民阻止他的狂行,不得而知
但至少焚城過後
羅馬城能浴火再生。


番黎香港再講啦19[369]
佢意思係『殖民地九等公民就咪向左走向右走理宗主國啦﹐最緊要有水就搵﹐搵夠就潤呀』


跳至第  快速回覆 - 輸入以下項目

本討論區現只接受會員張貼文章,本站會員請先登入。非會員人仕,您可以按此加入為新會員,費用全免,並可享用其他會員服務。


上次光臨時間: 30/1/2023 6:46
今天貼文總數: 318 | 累積文章數目: 7,097,970

聯絡我們 | 服務條款 | 私隱政策 | 廣告查詢 | 職位空缺
Copyright © 2023 HKGolden.com. All Rights Reserved.