主頁 高登熱話 吃喝玩樂 科技消費 名人專訪 短片
現有會員可[按此]登入。未成為會員可[按此]註冊。
[公司模式 - 關]  [懷舊模式 - 開
[Youtube 預覽 - 關]  [大字型]  [小字型]

您現在聚腳在 時事台內。

即日起停收SMS會員

香港高登討論區曾接納用戶以SMS註冊成為會員,惟發現不少人濫用SMS會員登記,註冊帳號只作洗版宣傳之用#kill2# 。為防止問題惡化,本站決定即日起停收SMS會員,並改行ISP電郵加上SMS認證。

新註冊規則如下:
1. 部份獲認可的ISP或學校電郵仍可直接申請帳號#good#
2. 由於部份ISP容許用家任意更改電郵名稱,所以我們會同時要求這些電郵用戶提供手提電話號碼,作SMS認證#adore# ; ......
精選文章
DeerGamer
New App Android IOS
跳至第

發起人
美聯:若不撤辣全年樓價或挫10% 建議直接取消BSD
90 個回應
只要政府莫財,幾多錢都可以充公。

以前香港政府係香港人揸旗,有咩事都可講掂數,用利益,用法律。

而家個政府實際持有人,已被人賣到中央,香港人幾十年黎都無同中央政府有“關係”, 即使果d 咩人大常委譚豬以為自已好勁果d,距離個權力核心,十九幾萬丈遠,佢地只係與會者既nobody。


家陣軍政府結構,不妨參考下越柬泰,軍政府既結構,果度地方有錢人係有軍隊保護先最安全。

香港有錢佬斷估都無人識到中央軍委,就算識,人地都唔會保你。香港人本來係隔離屋個仔,有一日要入去另一戶執牛屎種田屋企,開頭對你都好客氣,住落左就係爛泥,再唔係以前隔離屋穿紳士裝個細路。

身家財產,都係去一個法律受保障既地方。


睇下班開針紙既醫生,係典型套養殺,一開始俾人開紙,唔寫明個準則,等人地寫紙,做生意,然後就一次過打,全部係濫開,錢就充公,開左既紙取消,政府又可以谷到針,大陸要你買夠藥先俾通關,而唔係要你個打針率有幾高,你捐一百億俾佢,佢可以即刻通。


班智障係唔會明呢d 思維,佢地係港英正政府溫室培育長大,又唔讀歷史,又自高自傲,


你繼續玩香港人,玩自已市民,咪只會加深民怨。# +× 哥

[sosad] [sosad]


有同事等4年終於抽到居屋,諗住揀3尾4百萬頭嘅大單位,點知就嚟加息樓價跌,佢而家日日煩究竟買唔買好:)fn :)fn


有同事等4年終於抽到居屋,諗住揀3尾4百萬頭嘅大單位,點知就嚟加息樓價跌,佢而家日日煩究竟買唔買好:)fn :)fn

當然要買
就算樓價跌
佢都賺咗 "住"

抽居屋重有額外好處
就係可以吼住樓價平先至補地價


取消BSD會唔會有大量放盤

bsd no,

ssd 先會


我覺得跌 15% 政府先會做野


有同事等4年終於抽到居屋,諗住揀3尾4百萬頭嘅大單位,點知就嚟加息樓價跌,佢而家日日煩究竟買唔買好:)fn :)fn

居屋平7成咁多有咩好驚


跌10%有幾多? 股票都跌了50%.


減股票印花稅好過....

減印花稅有咩用?你睇吓而家香港d股票先啦,塘水滾塘魚[sosad] [sosad] [sosad] [sosad]


起碼有番d成交先...而家死到


班agent吊晒鬼唔係stamp問題
如果買賣價match,就有成交啦
問題係個個上網買賣咪零佣囉

但至於零stamp,都要問唔肯上網搵樓班友個買價是否match
到賣家個賣價,先至俾到agent賺

香港我見左閒閒地幾10年
一話跌就無剛性樓市需求架啦
點劈價都唔會有水魚入市
至市民等到升市咪吊政府話買唔起樓囉:o)


脫苦海曾經講過
香港唔係唔夠樓俾人住 (如果唔係大把人瞓緊街啦)
係市區樓數目唔夠

香港唔係唔夠樓俾人住
係太多公屋


跌10%有幾多? 股票都跌了50%.


減股票印花稅好過....

減印花稅有咩用?你睇吓而家香港d股票先啦,塘水滾塘魚[sosad] [sosad] [sosad] [sosad]


起碼有番d成交先...而家死到


班agent吊晒鬼唔係stamp問題
如果買賣價match,就有成交啦
問題係個個上網買賣咪零佣囉

但至於零stamp,都要問唔肯上網搵樓班友個買價是否match
到賣家個賣價,先至俾到agent賺

香港我見左閒閒地幾10年
一話跌就無剛性樓市需求架啦
點劈價都唔會有水魚入市
至市民等到升市咪吊政府話買唔起樓囉
:o)

agree, 跟本就好向左走向右走多人買得起唔買,
走去放任消費


跌10%有幾多? 股票都跌了50%.


減股票印花稅好過....

減印花稅有咩用?你睇吓而家香港d股票先啦,塘水滾塘魚[sosad] [sosad] [sosad] [sosad]


起碼有番d成交先...而家死到


班agent吊晒鬼唔係stamp問題
如果買賣價match,就有成交啦
問題係個個上網買賣咪零佣囉

但至於零stamp,都要問唔肯上網搵樓班友個買價是否match
到賣家個賣價,先至俾到agent賺

香港我見左閒閒地幾10年
一話跌就無剛性樓市需求架啦
點劈價都唔會有水魚入市
至市民等到升市咪吊政府話買唔起樓囉:o)


脫苦海曾經講過
香港唔係唔夠樓俾人住 (如果唔係大把人瞓緊街啦)
係市區樓數目唔夠

香港唔係唔夠樓俾人住
係太多公屋香港只要一日有輸打贏要是生物
就永遠有人ee淆淆
因為佢地唔係搵地方住
而家好多樓相比同級大城市,平到震,無人睇樓架,莫講買,更莫講agent賺佣


就算起再多公屋,假設今日沙田第一城某單位500萬
到第時同一個單位1000萬,而又一人手揸一個公屋,比如新加坡祖屋咁,你估班市民真係好滿意咩
咪又係日日飲茶講點解呀邊個老豆有樓,邊個條仔有樓,點解自己戈時無買咁笨7,d樓就算今日升,都就快跌架啦

好向左走向右走簡單架,你飛去星加波,睇下一間揸祖屋定揸2間屋既男人開心
同埋邊個多西吊啦
記住飛到去唔好問星加坡政府房屋,政策點,拉架
你地問佢近排d樓升得勁唔勁,一問就黎料
多樓戈d就不可一世,話自己幾向左走向右走醒,
小樓戈d就話d樓就快跌
[sosad] [sosad] [sosad] [sosad]


跌10%有幾多? 股票都跌了50%.


減股票印花稅好過....

減印花稅有咩用?你睇吓而家香港d股票先啦,塘水滾塘魚[sosad] [sosad] [sosad] [sosad]


起碼有番d成交先...而家死到


班agent吊晒鬼唔係stamp問題
如果買賣價match,就有成交啦
問題係個個上網買賣咪零佣囉

但至於零stamp,都要問唔肯上網搵樓班友個買價是否match
到賣家個賣價,先至俾到agent賺

香港我見左閒閒地幾10年
一話跌就無剛性樓市需求架啦
點劈價都唔會有水魚入市
至市民等到升市咪吊政府話買唔起樓囉
:o)

agree, 跟本就好向左走向右走多人買得起唔買,
走去放任消費


又用新加坡做例子
就算人人有屋住,唔表示d人唔餐餐去公司pantry汁個杯面,飯都唔食訓身供樓,最緊要有得升
[sosad] [sosad] [sosad] [sosad]


有同事等4年終於抽到居屋,諗住揀3尾4百萬頭嘅大單位,點知就嚟加息樓價跌,佢而家日日煩究竟買唔買好:)fn :)fn


你上網問個個都話唔好
因為地產版多數agent上,
所以一定水9你買私樓至有佣俾班aa賺#good#


有同事等4年終於抽到居屋,諗住揀3尾4百萬頭嘅大單位,點知就嚟加息樓價跌,佢而家日日煩究竟買唔買好:)fn :)fn

居屋平7成咁多有咩好驚

唔係o掛?
通常六折或七折
但以財務角度計就已經着數晒
等於政府免息借樓價四成或三成但永遠唔使還錢
總之一日唔賣層樓就唔使還
就算還都係免息淨還樓價


有同事等4年終於抽到居屋,諗住揀3尾4百萬頭嘅大單位,點知就嚟加息樓價跌,佢而家日日煩究竟買唔買好:)fn :)fn

居屋平7成咁多有咩好驚

唔係o掛?
通常六折或七折
但以財務角度計就已經着數晒
等於政府免息借樓價四成或三成但永遠唔使還錢
總之一日唔賣層樓就唔使還
就算還都係免息淨還樓價


你講finance
居屋友最計較樓價摸底個位補地價


有同事等4年終於抽到居屋,諗住揀3尾4百萬頭嘅大單位,點知就嚟加息樓價跌,佢而家日日煩究竟買唔買好:)fn :)fn

居屋平7成咁多有咩好驚

唔係o掛?
通常六折或七折
但以財務角度計就已經着數晒
等於政府免息借樓價四成或三成但永遠唔使還錢
總之一日唔賣層樓就唔使還
就算還都係免息淨還樓價


你講finance
居屋友最計較樓價摸底個位補地價

所謂摸底
都係約約莫莫o架啫
好似而家算係時機
冇人有能力絕對摸底
如果有能力絕對摸底
發咗啦


有同事等4年終於抽到居屋,諗住揀3尾4百萬頭嘅大單位,點知就嚟加息樓價跌,佢而家日日煩究竟買唔買好:)fn :)fn

居屋平7成咁多有咩好驚

唔係o掛?
通常六折或七折
但以財務角度計就已經着數晒
等於政府免息借樓價四成或三成但永遠唔使還錢
總之一日唔賣層樓就唔使還
就算還都係免息淨還樓價


你講finance
居屋友最計較樓價摸底個位補地價

所謂摸底
都係約約莫莫o架啫
好似而家算係時機
冇人有能力絕對摸底
如果有能力絕對摸底
發咗啦


得閒call居屋友食飯
開口埋口某某03沙士補左地價


跳至第  快速回覆 - 輸入以下項目

本討論區現只接受會員張貼文章,本站會員請先登入。非會員人仕,您可以按此加入為新會員,費用全免,並可享用其他會員服務。


上次光臨時間: 2/2/2023 8:55
今天貼文總數: 366 | 累積文章數目: 7,098,914

聯絡我們 | 服務條款 | 私隱政策 | 廣告查詢 | 職位空缺
Copyright © 2023 HKGolden.com. All Rights Reserved.