主頁 高登熱話 吃喝玩樂 科技消費 名人專訪 短片
現有會員可[按此]登入。未成為會員可[按此]註冊。
[公司模式 - 關]  [懷舊模式 - 開
[Youtube 預覽 - 關]  [大字型]  [小字型]

您現在聚腳在 時事台內。

即日起停收SMS會員

香港高登討論區曾接納用戶以SMS註冊成為會員,惟發現不少人濫用SMS會員登記,註冊帳號只作洗版宣傳之用#kill2# 。為防止問題惡化,本站決定即日起停收SMS會員,並改行ISP電郵加上SMS認證。

新註冊規則如下:
1. 部份獲認可的ISP或學校電郵仍可直接申請帳號#good#
2. 由於部份ISP容許用家任意更改電郵名稱,所以我們會同時要求這些電郵用戶提供手提電話號碼,作SMS認證#adore# ; ......
精選文章
DeerGamer
New App Android IOS
跳至第

發起人
網民將國歌改為《願榮光歸香港》 網罪科跟進
213 個回應
上面講,外國點點點點
你根本就唔識

講多次
「示威」同「政治宣傳」
兩樣野向來都係分開
就算BLM都係

你做緊政治宣傳果陣
你梗係可以搭個台,做演講
你梗係可以圍埋場歌

但係佢地真係示威過程進行中
係唔會有街外人夠膽行過去
你唔係參與果件事
就直頭唔會行過去

點解大家會咁強調
唔好唱今天我
就係因為泛民
搞向左走向右走到大部分香港人,唔識得將兩樣野分開

佢地成向左走向右走日仲講咩「和勇不分」
呢樣野直頭係累事


好老實一樣野
我係唔明
點解示威抗爭,會同音樂扯上關係
點解示威既場地
要播榮光唱榮光

知唔知咩叫propaganda
如果你一場示威可以Hi死3萬差佬
話知你口號都唔好叫啦

政治宣傳梗係可以有
但係唔應該係果個時候做囉
你係果個場合,做果樣野,有負面影響

Hi左你地好向左走向右走多次啦
你地都仲係咁好樣

示威唱今天我
同示威唱榮光
你同我講,有咩分別?

你著眼一場示威臨場對陣咁梗係冇用
世界有幾多次一場示威就搞掂嘅革命?
先唔講用邊首歌,至少歌容易成為一個載體
傳播門檻低,傳播力強過畫面同影片
但同時會recall返畫面出嚟
冇人同你講用歌聲當槍用,只係你太睇少呢種共嗚

最重要我同你睇法唔同嘅位係
軟弱嘅人有冇歌都係和理非
一個人如果有首歌就會令佢行動軟化
咁你本身都唔好對佢有期望


一隊人乜性格都有
有地方用歌令行動強化
有地方用宗教令行動強化

我睇法係
個別人士衰左唔緊要
你唔好留首哀歌放負比其他人
[sosad] [sosad] [sosad]

情緒本身係會傳染既
示威本身係講氣氛嫁
你覺得自己咩都做唔到既時候
你唱歌
你都係希望其他人同你一齊唱歌
到成班人都係唱歌,而咩都唔做既時候
咁個場咪比你騎劫左囉

928,個個都仲衝緊馬路
到左10月,但係泛民一出黎
成個場變向左走向右走晒嘉年華會
有咖啡飲有燒賣食
咁你覺得有冇問題?

梗係有問題啦

你可以話
你地比人騎劫,係因為你地既抗爭意志太弱
個事實就係
香港人性格溫和,生活穩定,抗爭意志弱
大前題係咁
你仲拎D蛋糕出黎
你仲帶頭唱晒歌
場示威仲唔比你搞死咩?

2021年仲928?
民主黨都就嚟滅黨啦[sosad]

你唔講雨傘革命
2019年
示威冇比和理非騎劫既例子咩?
大把啦


電視唔開聲睇+背景有音樂又唔得[sosad] 屈向左走向右走到


好老實一樣野
我係唔明
點解示威抗爭,會同音樂扯上關係
點解示威既場地
要播榮光唱榮光

知唔知咩叫propaganda
如果你一場示威可以Hi死3萬差佬
話知你口號都唔好叫啦

政治宣傳梗係可以有
但係唔應該係果個時候做囉
你係果個場合,做果樣野,有負面影響

Hi左你地好向左走向右走多次啦
你地都仲係咁好樣

示威唱今天我
同示威唱榮光
你同我講,有咩分別?

你著眼一場示威臨場對陣咁梗係冇用
世界有幾多次一場示威就搞掂嘅革命?
先唔講用邊首歌,至少歌容易成為一個載體
傳播門檻低,傳播力強過畫面同影片
但同時會recall返畫面出嚟
冇人同你講用歌聲當槍用,只係你太睇少呢種共嗚

最重要我同你睇法唔同嘅位係
軟弱嘅人有冇歌都係和理非
一個人如果有首歌就會令佢行動軟化
咁你本身都唔好對佢有期望


一隊人乜性格都有
有地方用歌令行動強化
有地方用宗教令行動強化

我睇法係
個別人士衰左唔緊要
你唔好留首哀歌放負比其他人
[sosad] [sosad] [sosad]

情緒本身係會傳染既
示威本身係講氣氛嫁
你覺得自己咩都做唔到既時候
你唱歌
你都係希望其他人同你一齊唱歌
到成班人都係唱歌,而咩都唔做既時候
咁個場咪比你騎劫左囉

928,個個都仲衝緊馬路
到左10月,但係泛民一出黎
成個場變向左走向右走晒嘉年華會
有咖啡飲有燒賣食
咁你覺得有冇問題?

梗係有問題啦

你可以話
你地比人騎劫,係因為你地既抗爭意志太弱
個事實就係
香港人性格溫和,生活穩定,抗爭意志弱
大前題係咁
你仲拎D蛋糕出黎
你仲帶頭唱晒歌
場示威仲唔比你搞死咩?


某d人出黎
係咁up乜春歷史,邊春過up過d乜
而家既情況又好似乜乜乜
有A input就會出B output
A input同B output d過程意外就skip哂
有個重話自己係被選中既細路
個個都以為自己係歷史人物/動漫人物
根本係一場cosplay show

[sosad] [sosad] [sosad]

[sosad] [sosad] [sosad]


依加重點係首歌好唔好聽咩?咁向左走向右走低質嘅你地?


次次一評連登/佢地既野 就會有班人出黎鬧人低質
見得多真係好好笑[sosad] [sosad] [sosad]
返去神壇拜教主啦[sosad] [sosad] [sosad]

班友都傻向左走向右走咗,依加係改過首歌(算二創),都拉勁你。我話勁知你改叮噹改超人迪加。討論首歌好唔好聽,真係戇向左走向右走勁。xx(


其實講咁耐,捉左作依首歌個人未呢?? 要捉應該唔難


依加重點係首歌好唔好聽咩?咁向左走向右走低質嘅你地?


次次一評連登/佢地既野 就會有班人出黎鬧人低質
見得多真係好好笑[sosad] [sosad] [sosad]
返去神壇拜教主啦[sosad] [sosad] [sosad]

班友都傻向左走向右走咗,依加係改過首歌(算二創),都拉勁你。我話勁知你改叮噹改超人迪加。討論首歌好唔好聽,真係戇向左走向右走勁。xx(


你都戇向左走向右走勁
一早輸向左走向右走到貼地,唔拉勁你至係新聞
你舉張A4紙,都可以入你侮辱國旗

[sosad] [sosad] [sosad]


上路喇手joke #hehe# #hehe#


其實係咩心態
把口識講而家割安法想點拉你都得
但又特登做啲嘢出嚟搏拉[sosad]

#yup# #yup# #yup# #yup# #yup#


好老實一樣野
我係唔明
點解示威抗爭,會同音樂扯上關係
點解示威既場地
要播榮光唱榮光

知唔知咩叫propaganda
如果你一場示威可以Hi死3萬差佬
話知你口號都唔好叫啦

政治宣傳梗係可以有
但係唔應該係果個時候做囉
你係果個場合,做果樣野,有負面影響

Hi左你地好向左走向右走多次啦
你地都仲係咁好樣

示威唱今天我
同示威唱榮光
你同我講,有咩分別?

你著眼一場示威臨場對陣咁梗係冇用
世界有幾多次一場示威就搞掂嘅革命?
先唔講用邊首歌,至少歌容易成為一個載體
傳播門檻低,傳播力強過畫面同影片
但同時會recall返畫面出嚟
冇人同你講用歌聲當槍用,只係你太睇少呢種共嗚

最重要我同你睇法唔同嘅位係
軟弱嘅人有冇歌都係和理非
一個人如果有首歌就會令佢行動軟化
咁你本身都唔好對佢有期望


一隊人乜性格都有
有地方用歌令行動強化
有地方用宗教令行動強化

我睇法係
個別人士衰左唔緊要
你唔好留首哀歌放負比其他人
[sosad] [sosad] [sosad]

情緒本身係會傳染既
示威本身係講氣氛嫁
你覺得自己咩都做唔到既時候
你唱歌
你都係希望其他人同你一齊唱歌
到成班人都係唱歌,而咩都唔做既時候
咁個場咪比你騎劫左囉

928,個個都仲衝緊馬路
到左10月,但係泛民一出黎
成個場變向左走向右走晒嘉年華會
有咖啡飲有燒賣食
咁你覺得有冇問題?

梗係有問題啦

你可以話
你地比人騎劫,係因為你地既抗爭意志太弱
個事實就係
香港人性格溫和,生活穩定,抗爭意志弱
大前題係咁
你仲拎D蛋糕出黎
你仲帶頭唱晒歌
場示威仲唔比你搞死咩?


某d人出黎
係咁up乜春歷史,邊春過up過d乜
而家既情況又好似乜乜乜
有A input就會出B output
A input同B output d過程意外就skip哂
有個重話自己係被選中既細路
個個都以為自己係歷史人物/動漫人物
根本係一場cosplay show

[sosad] [sosad] [sosad]

[sosad] [sosad] [sosad]

選中Seven一鑊既細路
大粒同出名既人,78成棄保著草
被拉既nobody就靠612,仲要乾左塘xx(


剪一段片
配樂

咁都唔得


發覺樓上班五毛好有隊型回覆#bye#


其實如果大家想貼近現實唱抗爭歌的話,可以參考法國佬的 On est là
https://youtu.be/ZFBoCI9ySuI

要有勞動歌節奏、歌詞短同重覆,一段可以不斷回唱,旋轉基本向上,拍子多用附點音
呢種算係抗爭歌的基本基本基本

榮光一樣都做唔到
重同人講話係軍歌

呢D毋須好熟音樂行業或樂理好強都會分辨到
主要係睇你對同溫音樂以外的音樂有無接觸

榮光係垃圾,除左垃圾外
定位唔清楚,作完唔雕琢精細

作曲技術上唔一定差,但就一定係懶
似要趕交功課然後求其作完就交,覆返全曲兩三次都無


依加重點係首歌好唔好聽咩?咁向左走向右走低質嘅你地?
次次一評連登/佢地既野 就會有班人出黎鬧人低質見得多真係好好笑[sosad] [sosad] [sosad] 返去神壇拜教主啦[sosad] [sosad] [sosad]
班友都傻向左走向右走咗,依加係改過首歌(算二創),都拉勁你。我話勁知你改叮噹改超人迪加。討論首歌好唔好聽,真係戇向左走向右走勁。xx(
錯重點
所以我寫親樂評都係話佢懶、兒戲

為一隻兒戲音樂送頭係傻的嗎

但如果你隻音樂係偉大如貝多芬,為貝多芬腳下堆積屍體去成就佢的話,我會理解


好老實一樣野我係唔明點解示威抗爭,會同音樂扯上關係點解示威既場地要播榮光唱榮光
知唔知咩叫propaganda如果你一場示威可以Hi死3萬差佬話知你口號都唔好叫啦
政治宣傳梗係可以有但係唔應該係果個時候做囉你係果個場合,做果樣野,有負面影響Hi左你地好向左走向右走多次啦你地都仲係咁好樣示威唱今天我同示威唱榮光你同我講,有咩分別?
你著眼一場示威臨場對陣咁梗係冇用世界有幾多次一場示威就搞掂嘅革命?先唔講用邊首歌,至少歌容易成為一個載體傳播門檻低,傳播力強過畫面同影片但同時會recall返畫面出嚟冇人同你講用歌聲當槍用,只係你太睇少呢種共嗚
拿首先個首歌門檻唔低:o)
佢旋律係前後唔同,音樂令人易記個D Forms 佢唔肯用,用好似 AAB 咁上下的奇怪野
歌詞又一大堆要記,發音亦唔易,好多奇怪長音

但主要都係隻歌兒戲

但都唔緊要,社會運動咁多人,實有專家係真係識
班人唔理人,然後盲目護航,再話乜乜乜乜就得囉

咁其實話你打仗,你拎碌鎗勁射對岸就得
毋須研究鎗法、彈藥、維修一樣膚淺


好老實一樣野我係唔明點解示威抗爭,會同音樂扯上關係點解示威既場地要播榮光唱榮光
知唔知咩叫propaganda如果你一場示威可以Hi死3萬差佬話知你口號都唔好叫啦
政治宣傳梗係可以有但係唔應該係果個時候做囉你係果個場合,做果樣野,有負面影響Hi左你地好向左走向右走多次啦你地都仲係咁好樣示威唱今天我同示威唱榮光你同我講,有咩分別?
你著眼一場示威臨場對陣咁梗係冇用世界有幾多次一場示威就搞掂嘅革命?先唔講用邊首歌,至少歌容易成為一個載體傳播門檻低,傳播力強過畫面同影片但同時會recall返畫面出嚟冇人同你講用歌聲當槍用,只係你太睇少呢種共嗚
拿首先個首歌門檻唔低:o)
佢旋律係前後唔同,音樂令人易記個D Forms 佢唔肯用,用好似 AAB 咁上下的奇怪野
歌詞又一大堆要記,發音亦唔易,好多奇怪長音

但主要都係隻歌兒戲

但都唔緊要,社會運動咁多人,實有專家係真係識
班人唔理人,然後盲目護航,再話乜乜乜乜就得囉

咁其實話你打仗,你拎碌鎗勁射對岸就得
毋須研究鎗法、彈藥、維修一樣膚淺

我係講歌/音樂對比影象嘅傳播門檻低喎
唔係講首歌作得門檻低
再係咁搞到我覺得用文字傳播嘅門檻都好高


好老實一樣野我係唔明點解示威抗爭,會同音樂扯上關係點解示威既場地要播榮光唱榮光
知唔知咩叫propaganda如果你一場示威可以Hi死3萬差佬話知你口號都唔好叫啦
政治宣傳梗係可以有但係唔應該係果個時候做囉你係果個場合,做果樣野,有負面影響Hi左你地好向左走向右走多次啦你地都仲係咁好樣示威唱今天我同示威唱榮光你同我講,有咩分別?
你著眼一場示威臨場對陣咁梗係冇用世界有幾多次一場示威就搞掂嘅革命?先唔講用邊首歌,至少歌容易成為一個載體傳播門檻低,傳播力強過畫面同影片但同時會recall返畫面出嚟冇人同你講用歌聲當槍用,只係你太睇少呢種共嗚
拿首先個首歌門檻唔低:o)
佢旋律係前後唔同,音樂令人易記個D Forms 佢唔肯用,用好似 AAB 咁上下的奇怪野
歌詞又一大堆要記,發音亦唔易,好多奇怪長音

但主要都係隻歌兒戲

但都唔緊要,社會運動咁多人,實有專家係真係識
班人唔理人,然後盲目護航,再話乜乜乜乜就得囉

咁其實話你打仗,你拎碌鎗勁射對岸就得
毋須研究鎗法、彈藥、維修一樣膚淺

我係講歌/音樂對比影象嘅傳播門檻低喎
唔係講首歌作得門檻低
再係咁搞到我覺得用文字傳播嘅門檻都好高

影像:o)


好老實一樣野我係唔明點解示威抗爭,會同音樂扯上關係點解示威既場地要播榮光唱榮光
知唔知咩叫propaganda如果你一場示威可以Hi死3萬差佬話知你口號都唔好叫啦
政治宣傳梗係可以有但係唔應該係果個時候做囉你係果個場合,做果樣野,有負面影響Hi左你地好向左走向右走多次啦你地都仲係咁好樣示威唱今天我同示威唱榮光你同我講,有咩分別?
你著眼一場示威臨場對陣咁梗係冇用世界有幾多次一場示威就搞掂嘅革命?先唔講用邊首歌,至少歌容易成為一個載體傳播門檻低,傳播力強過畫面同影片但同時會recall返畫面出嚟冇人同你講用歌聲當槍用,只係你太睇少呢種共嗚
拿首先個首歌門檻唔低:o) 佢旋律係前後唔同,音樂令人易記個D Forms 佢唔肯用,用好似 AAB 咁上下的奇怪野歌詞又一大堆要記,發音亦唔易,好多奇怪長音但主要都係隻歌兒戲但都唔緊要,社會運動咁多人,實有專家係真係識班人唔理人,然後盲目護航,再話乜乜乜乜就得囉咁其實話你打仗,你拎碌鎗勁射對岸就得毋須研究鎗法、彈藥、維修一樣膚淺
我係講歌/音樂對比影象嘅傳播門檻低喎唔係講首歌作得門檻低再係咁搞到我覺得用文字傳播嘅門檻都好高
影像:o)
我係講參與唱個隻歌門檻高

但都唔緊要,小誤會

音樂主要能傳遞「mood」的力量係主要係功能和聲,之後係配器法同其化編製,然後大細聲、明暗對比、文字上色、速度變化、轉調、曲式... 全部都係考功夫野

而係現場唱的話,我相信即係所有以上無哂,剩餘就係主旋轉同歌詞

即係所謂「傳播」其實就係要有人係屋企聽完,背熟,再現場腦補,又要同時注意歌詞,D歌詞又唔易記

咁都叫門檻低?[sosad] [sosad] [sosad]


好老實一樣野我係唔明點解示威抗爭,會同音樂扯上關係點解示威既場地要播榮光唱榮光
知唔知咩叫propaganda如果你一場示威可以Hi死3萬差佬話知你口號都唔好叫啦
政治宣傳梗係可以有但係唔應該係果個時候做囉你係果個場合,做果樣野,有負面影響Hi左你地好向左走向右走多次啦你地都仲係咁好樣示威唱今天我同示威唱榮光你同我講,有咩分別?
你著眼一場示威臨場對陣咁梗係冇用世界有幾多次一場示威就搞掂嘅革命?先唔講用邊首歌,至少歌容易成為一個載體傳播門檻低,傳播力強過畫面同影片但同時會recall返畫面出嚟冇人同你講用歌聲當槍用,只係你太睇少呢種共嗚
拿首先個首歌門檻唔低:o) 佢旋律係前後唔同,音樂令人易記個D Forms 佢唔肯用,用好似 AAB 咁上下的奇怪野歌詞又一大堆要記,發音亦唔易,好多奇怪長音但主要都係隻歌兒戲但都唔緊要,社會運動咁多人,實有專家係真係識班人唔理人,然後盲目護航,再話乜乜乜乜就得囉咁其實話你打仗,你拎碌鎗勁射對岸就得毋須研究鎗法、彈藥、維修一樣膚淺
我係講歌/音樂對比影象嘅傳播門檻低喎唔係講首歌作得門檻低再係咁搞到我覺得用文字傳播嘅門檻都好高
影像:o)
我係講參與唱個隻歌門檻高

但都唔緊要,小誤會

音樂主要能傳遞「mood」的力量係主要係功能和聲,之後係配器法同其化編製,然後大細聲、明暗對比、文字上色、速度變化、轉調、曲式... 全部都係考功夫野

而係現場唱的話,我相信即係所有以上無哂,剩餘就係主旋轉同歌詞

即係所謂「傳播」其實就係要有人係屋企聽完,背熟,再現場腦補,又要同時注意歌詞,D歌詞又唔易記

咁都叫門檻低?[sosad] [sosad] [sosad]


音樂相比影像呀大佬[banghead]
你覺得口述一首歌定一條片嘅還原度會高啲呀?[sosad]

上面巴打講緊所有音樂都唔向左走向右走應該喺示威中出現呀
我係覆緊佢點解有抗爭音樂
唔係指明緊某一首歌


好老實一樣野我係唔明點解示威抗爭,會同音樂扯上關係點解示威既場地要播榮光唱榮光
知唔知咩叫propaganda如果你一場示威可以Hi死3萬差佬話知你口號都唔好叫啦
政治宣傳梗係可以有但係唔應該係果個時候做囉你係果個場合,做果樣野,有負面影響Hi左你地好向左走向右走多次啦你地都仲係咁好樣示威唱今天我同示威唱榮光你同我講,有咩分別?
你著眼一場示威臨場對陣咁梗係冇用世界有幾多次一場示威就搞掂嘅革命?先唔講用邊首歌,至少歌容易成為一個載體傳播門檻低,傳播力強過畫面同影片但同時會recall返畫面出嚟冇人同你講用歌聲當槍用,只係你太睇少呢種共嗚
拿首先個首歌門檻唔低:o) 佢旋律係前後唔同,音樂令人易記個D Forms 佢唔肯用,用好似 AAB 咁上下的奇怪野歌詞又一大堆要記,發音亦唔易,好多奇怪長音但主要都係隻歌兒戲但都唔緊要,社會運動咁多人,實有專家係真係識班人唔理人,然後盲目護航,再話乜乜乜乜就得囉咁其實話你打仗,你拎碌鎗勁射對岸就得毋須研究鎗法、彈藥、維修一樣膚淺
我係講歌/音樂對比影象嘅傳播門檻低喎唔係講首歌作得門檻低再係咁搞到我覺得用文字傳播嘅門檻都好高
影像:o)
我係講參與唱個隻歌門檻高但都唔緊要,小誤會音樂主要能傳遞「mood」的力量係主要係功能和聲,之後係配器法同其化編製,然後大細聲、明暗對比、文字上色、速度變化、轉調、曲式... 全部都係考功夫野而係現場唱的話,我相信即係所有以上無哂,剩餘就係主旋轉同歌詞即係所謂「傳播」其實就係要有人係屋企聽完,背熟,再現場腦補,又要同時注意歌詞,D歌詞又唔易記咁都叫門檻低?[sosad] [sosad] [sosad]
音樂相比影像呀大佬[banghead] 你覺得口述一首歌定一條片嘅還原度會高啲呀?[sosad] 上面巴打講緊所有音樂都唔向左走向右走應該喺示威中出現呀我係覆緊佢點解有抗爭音樂唔係指明緊某一首歌
咁我上面有貼法國佬用乜歌

呢種某程度亦唔係真係歌,係某種 chant ,而且係有非常指定創作手法

香港人所認知的「歌」,又的確無一首係能係現場做到你講個樣野
其實所有野都係靠腦補

所以門檻都係高,無得比


好老實一樣野我係唔明點解示威抗爭,會同音樂扯上關係點解示威既場地要播榮光唱榮光
知唔知咩叫propaganda如果你一場示威可以Hi死3萬差佬話知你口號都唔好叫啦
政治宣傳梗係可以有但係唔應該係果個時候做囉你係果個場合,做果樣野,有負面影響Hi左你地好向左走向右走多次啦你地都仲係咁好樣示威唱今天我同示威唱榮光你同我講,有咩分別?
你著眼一場示威臨場對陣咁梗係冇用世界有幾多次一場示威就搞掂嘅革命?先唔講用邊首歌,至少歌容易成為一個載體傳播門檻低,傳播力強過畫面同影片但同時會recall返畫面出嚟冇人同你講用歌聲當槍用,只係你太睇少呢種共嗚
拿首先個首歌門檻唔低:o) 佢旋律係前後唔同,音樂令人易記個D Forms 佢唔肯用,用好似 AAB 咁上下的奇怪野歌詞又一大堆要記,發音亦唔易,好多奇怪長音但主要都係隻歌兒戲但都唔緊要,社會運動咁多人,實有專家係真係識班人唔理人,然後盲目護航,再話乜乜乜乜就得囉咁其實話你打仗,你拎碌鎗勁射對岸就得毋須研究鎗法、彈藥、維修一樣膚淺
我係講歌/音樂對比影象嘅傳播門檻低喎唔係講首歌作得門檻低再係咁搞到我覺得用文字傳播嘅門檻都好高
影像:o)
我係講參與唱個隻歌門檻高但都唔緊要,小誤會音樂主要能傳遞「mood」的力量係主要係功能和聲,之後係配器法同其化編製,然後大細聲、明暗對比、文字上色、速度變化、轉調、曲式... 全部都係考功夫野而係現場唱的話,我相信即係所有以上無哂,剩餘就係主旋轉同歌詞即係所謂「傳播」其實就係要有人係屋企聽完,背熟,再現場腦補,又要同時注意歌詞,D歌詞又唔易記咁都叫門檻低?[sosad] [sosad] [sosad]
音樂相比影像呀大佬[banghead] 你覺得口述一首歌定一條片嘅還原度會高啲呀?[sosad] 上面巴打講緊所有音樂都唔向左走向右走應該喺示威中出現呀我係覆緊佢點解有抗爭音樂唔係指明緊某一首歌
咁我上面有貼法國佬用乜歌

呢種某程度亦唔係真係歌,係某種 chant ,而且係有非常指定創作手法

香港人所認知的「歌」,又的確無一首係能係現場做到你講個樣野
其實所有野都係靠腦補

所以門檻都係高,無得比

OK咁end咗呢個topic
btw好多人覺得首歌唔得
但就冇人作到第二首出嚟,咁其實有咩可以Hi呢


如果係改到變國民黨、日本、德國軍歌俾人拉
我會戥佢唔抵,支持佢

但如果係榮光俾人拉
我只覺得佢Seven,抵死


依加重點係首歌好唔好聽咩?咁向左走向右走低質嘅你地?


次次一評連登/佢地既野 就會有班人出黎鬧人低質
見得多真係好好笑[sosad] [sosad] [sosad]
返去神壇拜教主啦[sosad] [sosad] [sosad]

班友都傻向左走向右走咗,依加係改過首歌(算二創),都拉勁你。我話勁知你改叮噹改超人迪加。討論首歌好唔好聽,真係戇向左走向右走勁。xx(


你都戇向左走向右走勁
一早輸向左走向右走到貼地,唔拉勁你至係新聞
你舉張A4紙,都可以入你侮辱國旗
[sosad] [sosad] [sosad]

你就真係戇向左走向右走勁喇。
可以就代表合理?


好老實一樣野我係唔明點解示威抗爭,會同音樂扯上關係點解示威既場地要播榮光唱榮光
知唔知咩叫propaganda如果你一場示威可以Hi死3萬差佬話知你口號都唔好叫啦
政治宣傳梗係可以有但係唔應該係果個時候做囉你係果個場合,做果樣野,有負面影響Hi左你地好向左走向右走多次啦你地都仲係咁好樣示威唱今天我同示威唱榮光你同我講,有咩分別?
你著眼一場示威臨場對陣咁梗係冇用世界有幾多次一場示威就搞掂嘅革命?先唔講用邊首歌,至少歌容易成為一個載體傳播門檻低,傳播力強過畫面同影片但同時會recall返畫面出嚟冇人同你講用歌聲當槍用,只係你太睇少呢種共嗚
拿首先個首歌門檻唔低:o) 佢旋律係前後唔同,音樂令人易記個D Forms 佢唔肯用,用好似 AAB 咁上下的奇怪野歌詞又一大堆要記,發音亦唔易,好多奇怪長音但主要都係隻歌兒戲但都唔緊要,社會運動咁多人,實有專家係真係識班人唔理人,然後盲目護航,再話乜乜乜乜就得囉咁其實話你打仗,你拎碌鎗勁射對岸就得毋須研究鎗法、彈藥、維修一樣膚淺
我係講歌/音樂對比影象嘅傳播門檻低喎唔係講首歌作得門檻低再係咁搞到我覺得用文字傳播嘅門檻都好高
影像:o)
我係講參與唱個隻歌門檻高但都唔緊要,小誤會音樂主要能傳遞「mood」的力量係主要係功能和聲,之後係配器法同其化編製,然後大細聲、明暗對比、文字上色、速度變化、轉調、曲式... 全部都係考功夫野而係現場唱的話,我相信即係所有以上無哂,剩餘就係主旋轉同歌詞即係所謂「傳播」其實就係要有人係屋企聽完,背熟,再現場腦補,又要同時注意歌詞,D歌詞又唔易記咁都叫門檻低?[sosad] [sosad] [sosad]
音樂相比影像呀大佬[banghead] 你覺得口述一首歌定一條片嘅還原度會高啲呀?[sosad] 上面巴打講緊所有音樂都唔向左走向右走應該喺示威中出現呀我係覆緊佢點解有抗爭音樂唔係指明緊某一首歌
咁我上面有貼法國佬用乜歌

呢種某程度亦唔係真係歌,係某種 chant ,而且係有非常指定創作手法

香港人所認知的「歌」,又的確無一首係能係現場做到你講個樣野
其實所有野都係靠腦補

所以門檻都係高,無得比

OK咁end咗呢個topic
btw好多人覺得首歌唔得
但就冇人作到第二首出嚟,咁其實有咩可以Hi呢

https://youtu.be/Qf-hFthH65A


好老實一樣野我係唔明點解示威抗爭,會同音樂扯上關係點解示威既場地要播榮光唱榮光
知唔知咩叫propaganda如果你一場示威可以Hi死3萬差佬話知你口號都唔好叫啦
政治宣傳梗係可以有但係唔應該係果個時候做囉你係果個場合,做果樣野,有負面影響Hi左你地好向左走向右走多次啦你地都仲係咁好樣示威唱今天我同示威唱榮光你同我講,有咩分別?
你著眼一場示威臨場對陣咁梗係冇用世界有幾多次一場示威就搞掂嘅革命?先唔講用邊首歌,至少歌容易成為一個載體傳播門檻低,傳播力強過畫面同影片但同時會recall返畫面出嚟冇人同你講用歌聲當槍用,只係你太睇少呢種共嗚
拿首先個首歌門檻唔低:o) 佢旋律係前後唔同,音樂令人易記個D Forms 佢唔肯用,用好似 AAB 咁上下的奇怪野歌詞又一大堆要記,發音亦唔易,好多奇怪長音但主要都係隻歌兒戲但都唔緊要,社會運動咁多人,實有專家係真係識班人唔理人,然後盲目護航,再話乜乜乜乜就得囉咁其實話你打仗,你拎碌鎗勁射對岸就得毋須研究鎗法、彈藥、維修一樣膚淺
我係講歌/音樂對比影象嘅傳播門檻低喎唔係講首歌作得門檻低再係咁搞到我覺得用文字傳播嘅門檻都好高
影像:o)
我係講參與唱個隻歌門檻高但都唔緊要,小誤會音樂主要能傳遞「mood」的力量係主要係功能和聲,之後係配器法同其化編製,然後大細聲、明暗對比、文字上色、速度變化、轉調、曲式... 全部都係考功夫野而係現場唱的話,我相信即係所有以上無哂,剩餘就係主旋轉同歌詞即係所謂「傳播」其實就係要有人係屋企聽完,背熟,再現場腦補,又要同時注意歌詞,D歌詞又唔易記咁都叫門檻低?[sosad] [sosad] [sosad]
音樂相比影像呀大佬[banghead] 你覺得口述一首歌定一條片嘅還原度會高啲呀?[sosad] 上面巴打講緊所有音樂都唔向左走向右走應該喺示威中出現呀我係覆緊佢點解有抗爭音樂唔係指明緊某一首歌
咁我上面有貼法國佬用乜歌

呢種某程度亦唔係真係歌,係某種 chant ,而且係有非常指定創作手法

香港人所認知的「歌」,又的確無一首係能係現場做到你講個樣野
其實所有野都係靠腦補

所以門檻都係高,無得比

OK咁end咗呢個topic
btw好多人覺得首歌唔得
但就冇人作到第二首出嚟,咁其實有咩可以Hi呢

https://youtu.be/Qf-hFthH65A

呢首仲教會喎


跳至第  快速回覆 - 輸入以下項目

本討論區現只接受會員張貼文章,本站會員請先登入。非會員人仕,您可以按此加入為新會員,費用全免,並可享用其他會員服務。


上次光臨時間: 27/9/2021 21:55
今天貼文總數: 713 | 累積文章數目: 6,910,045

聯絡我們 | 服務條款 | 私隱政策 | 廣告查詢 | 職位空缺
Copyright © 2021 HKGolden.com. All Rights Reserved.