主頁 高登熱話 吃喝玩樂 科技消費 名人專訪 短片
現有會員可[按此]登入。未成為會員可[按此]註冊。
[公司模式 - 關]  [懷舊模式 - 開
[Youtube 預覽 - 關]  [大字型]  [小字型]

您現在聚腳在 時事台內。

有關整合forum 1~15事宜

高登討論區定於下星期三(14/6)將forum1~15整合為http://forum.hkgolden.com,屆時有部分未獲授權的第三方app與瀏覽器plugin或會受到影響。不便之處,敬請原諒。
精選文章
DeerGamer
New App Android IOS
跳至第

發起人
如果美國認真打起黎,伊朗會唔會滅國?
142 個回應
不如講下邊個國家俾美國認真打完係可以唔使滅國

越南[sosad]

試下日本粒原子彈製造早d,一定唔用橙劑,一定玩核彈雨,殺咁多美國佬

越戰果時唔係已經炸左日本啦咩?

咁搞亂左時間,咁自己笨Seven唔用核,當時應該一早大量制造,拋爆俄仔

拋?
依家都拋唔到俄仔呀
蘇聯時代想拋?


不如講下邊個國家俾美國認真打完係可以唔使滅國

越南[sosad]

又黎 美國係輸國內左膠:o)

又黎 美國63年派兵,75年撤兵。打左十幾年死左6萬美軍,駛左1萬億美金(今日美金計)

點樣支持落去

根本個局由一開始就傻的嗎冇得嬴 美軍死6萬對家死過百萬都係輸 點嬴啫
就算你殺左大佬都只係換人繼續打落去 又唔用得核又唔搞得後面個ussr[sosad]


應該叫做北越打贏南越

美國傷亡少過北越咁多, 美國自己無領土損失.
如果返去1000年前, 咁既雙方傷亡比較, 唔會叫美國輸.

越南都係死廿萬人 北越係不惜一切咁贏 不過歷史上最後佢的確係贏左

美國未必叫輸但一定叫失敗 錢又燒天文數字

美國又燒錢又出人 雖然冇美國咁多但蘇聯同中共加埋燒既錢一樣係天文數字 頭就主要靠北越 成場戰役大嬴家得北越高層[sosad]


不如講下邊個國家俾美國認真打完係可以唔使滅國

越南[sosad]

試下日本粒原子彈製造早d,一定唔用橙劑,一定玩核彈雨,殺咁多美國佬

越戰果時唔係已經炸左日本啦咩?

[369sosad] [369sosad] [369sosad] [369sosad] [369sosad] [369sosad]


美國最恐怖係搵CIA支持你反對勢力, 搞到你國家長年內戰[sosad]


韓戰係杜魯門傻的嗎
你諗下二戰美軍可以一抽二最強, 二戰後有埋德國外星科技同科學家, 日本做基地支援, 過左5年點會連一個小米加步槍, 無任何空/海軍既國家都打唔死?

咪就係杜魯門唔比美軍過鴨綠江打支那. 當時麥克阿瑟有曬計劃點由幾個地區登陸支那直接剷入北京, 杜魯門聽完後炒左佢:~(
所以韓戰係一開始已經唔比美軍羸既仗

PS. 支那剛打完內戰志願軍邊度來, 就係國共內戰D國軍降兵, 共產黨要推曬佢地去死, 佢地個個都唔想打, 主動投降, 戰後大部份去左台灣. 有少少覺得幫左共產黨打仗共產黨會睇得起佢所以選擇返支那, 之後係文革時慘死.


美國二戰後輸左咪得韓戰越戰

都係比自己國內反戰聲音拖累:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(


越戰打咗咁多年關國內反對聲音咩事


美國近代戰爭已經無以前咁笨同你玩地面游擊戰。用空軍炸勁你再玩封鎖。只要美軍冇乜傷亡就立於不敗之地。


不如講下邊個國家俾美國認真打完係可以唔使滅國

越南[sosad]

又黎 美國係輸國內左膠:o)

又黎 美國63年派兵,75年撤兵。打左十幾年死左6萬美軍,駛左1萬億美金(今日美金計)

點樣支持落去

:) :) :)


快啲接收啲靚女入黎


滅國? 會滅而家既政權就真
但咪好似而家伊拉克咁, 局勢都會不安, 都會有班人攪下你


不如講下邊個國家俾美國認真打完係可以唔使滅國

越南[sosad]

試下日本粒原子彈製造早d,一定唔用橙劑,一定玩核彈雨,殺咁多美國佬

越戰果時唔係已經炸左日本啦咩?

咁搞亂左時間,咁自己笨Seven唔用核,當時應該一早大量制造,拋爆俄仔

唔好痴線,如果核彈早10年出現,日本唔會比核彈攻擊.核彈威力我諗係超越美國想像.


美國二戰後輸左咪得韓戰越戰

韓戰只係議和#no#
盟軍一度由釜山打到上平壤
只係毛魔太恐怖草菅人命用人海xx(
先勉強守到北韓


南韓其實都係有美國幫佢由北韓果到獨立出黎先可以爭取民主選舉


睇咁耐都唔知樓主“認真打”意思係乜
要直入德黑蘭佔領為之認真
定係只係除埋佢底衫迫佢解除武裝


睇咁耐都唔知樓主“認真打”意思係乜
要直入德黑蘭佔領為之認真
定係只係除埋佢底衫迫佢解除武裝

迫到佢解除除哂底褲:)2fn


[sosad] 越戰韓戰呢啲好難講,此終係局部地區性,絕對唔會用傾國之力去打,而且最重要美國係民主國家,唔合乎大部分人利益一定得唔到大部分人支持!
但如果係滅國之戰,或者係世界大戰之類,好似當年日本偷襲美國咁,日本當年幾勁都冇得打,之前有軍事報告講過,以美國現今軍力,足以同全世界打場持久戰!即係一個單挑全世界,但勝負難料!就咁講海軍,十二架航母東西岸分六架,每邊有五六百架戰機,邊個可以在海路攻入美國?全世界航母加埋都冇美國多,仲未計退役但隨時可以進入返戰鬥狀態的軍艦同戰機,要知道美國退役的軍備,都勁過中俄最先進的...


美國最恐怖係搵CIA支持你反對勢力, 搞到你國家長年內戰[sosad]


:o) :o) :o) :o) :o)


滅唔到國當美國輸

所以輸左


韓戰係杜魯門傻的嗎
你諗下二戰美軍可以一抽二最強, 二戰後有埋德國外星科技同科學家, 日本做基地支援, 過左5年點會連一個小米加步槍, 無任何空/海軍既國家都打唔死?

咪就係杜魯門唔比美軍過鴨綠江打支那. 當時麥克阿瑟有曬計劃點由幾個地區登陸支那直接剷入北京, 杜魯門聽完後炒左佢:~(
所以韓戰係一開始已經唔比美軍羸既仗

PS. 支那剛打完內戰志願軍邊度來, 就係國共內戰D國軍降兵, 共產黨要推曬佢地去死, 佢地個個都唔想打, 主動投降, 戰後大部份去左台灣. 有少少覺得幫左共產黨打仗共產黨會睇得起佢所以選擇返支那, 之後係文革時慘死.


因為蘇聯會介入
變第三次世界大戰


[sosad] 越戰韓戰呢啲好難講,此終係局部地區性,絕對唔會用傾國之力去打,而且最重要美國係民主國家,唔合乎大部分人利益一定得唔到大部分人支持!
但如果係滅國之戰,或者係世界大戰之類,好似當年日本偷襲美國咁,日本當年幾勁都冇得打,之前有軍事報告講過,以美國現今軍力,足以同全世界打場持久戰!即係一個單挑全世界,但勝負難料!就咁講海軍,十二架航母東西岸分六架,每邊有五六百架戰機,邊個可以在海路攻入美國?全世界航母加埋都冇美國多,仲未計退役但隨時可以進入返戰鬥狀態的軍艦同戰機,要知道美國退役的軍備,都勁過中俄最先進的...


美國喺邊個海都有軍艦載核彈頭
邊個炸美國本土即係等核平首都


美國=以前德國,起碼全世界聯軍總動員先有得比較


[sosad] 越戰韓戰呢啲好難講,此終係局部地區性,絕對唔會用傾國之力去打,而且最重要美國係民主國家,唔合乎大部分人利益一定得唔到大部分人支持!
但如果係滅國之戰,或者係世界大戰之類,好似當年日本偷襲美國咁,日本當年幾勁都冇得打,之前有軍事報告講過,以美國現今軍力,足以同全世界打場持久戰!即係一個單挑全世界,但勝負難料!就咁講海軍,十二架航母東西岸分六架,每邊有五六百架戰機,邊個可以在海路攻入美國?全世界航母加埋都冇美國多,仲未計退役但隨時可以進入返戰鬥狀態的軍艦同戰機,要知道美國退役的軍備,都勁過中俄最先進的...


美國喺邊個海都有軍艦載核彈頭
邊個炸美國本土即係等核平首都

[sosad] 要打贏一個國家,一係迫使佢投降,一係佔領佢全境,或者殺到佢一個人都冇剩,如果同全世界打,美國輸在人數,唔用核彈的話,一定係持久戰...


軍隊人員都有話唔想打仗,憑乜向左走向右走野話人左膠
憑侵侵5次拒絕入伍定憑某班右派冷氣軍師?


依家唔算認真打咩? 用無人機斬首, 普通國家點同佢玩


睇下美國目的係滅國丫定打贏杖啦
即係唔會無啦啦無利益又晒錢又道德有虧咁去滅人國,國內都實有人反對啦
如果美國係想滅伊朗點會滅唔到


不如講下邊個國家俾美國認真打完係可以唔使滅國

越南[sosad]

又黎 美國係輸國內左膠:o)

又黎 美國63年派兵,75年撤兵。打左十幾年死左6萬美軍,駛左1萬億美金(今日美金計)

點樣支持落去

點解會拖咁耐??

咪就係根本國內反對聲音係冇影響囉


不如講下邊個國家俾美國認真打完係可以唔使滅國

越南[sosad]

又黎 美國係輸國內左膠:o)

又黎 美國63年派兵,75年撤兵。打左十幾年死左6萬美軍,駛左1萬億美金(今日美金計)

點樣支持落去

根本個局由一開始就傻的嗎冇得嬴 美軍死6萬對家死過百萬都係輸 點嬴啫
就算你殺左大佬都只係換人繼續打落去 又唔用得核又唔搞得後面個ussr[sosad]


應該叫做北越打贏南越

美國傷亡少過北越咁多, 美國自己無領土損失.
如果返去1000年前, 咁既雙方傷亡比較, 唔會叫美國輸.

贏同輸係講目的 以你嘅邏輯咁樣美國喺全球即刻退役 咁就贏到開巷啦


跳至第  快速回覆 - 輸入以下項目

本討論區現只接受會員張貼文章,本站會員請先登入。非會員人仕,您可以按此加入為新會員,費用全免,並可享用其他會員服務。


上次光臨時間: 29/2/2020 3:21
今天貼文總數: 1,181 | 累積文章數目: 6,637,869

聯絡我們 | 服務條款 | 私隱政策 | 廣告查詢 | 職位空缺
Copyright © 2020 HKGolden.com. All Rights Reserved.