主頁 高登熱話 吃喝玩樂 科技消費 名人專訪 短片
現有會員可[按此]登入。未成為會員可[按此]註冊。
[公司模式 - 開]  [懷舊模式 - 關
[Youtube 預覽 - 關]  [大字型]  [小字型]

您現在聚腳在 時事台內。

與時並進 重新出發

接手高登CEO至今已經有八年,一開始知道要代表高登出席唔同場合,都擔心會俾人起底,但最後決定豁出去以真面目示人。記得上任唔夠一年,就遇到高登歷年o黎最嚴重o既事件 — — 被告誹謗。最初我以為對方只係「嚇o下大家」,殊不知官司一打就打o左五年,最後打到上終審法院至告一段落。當時所受o既壓力大到難以形容,幸好得到好多會員o既支持,甚至有會員自發希望o係財政上給予支持,至今我仍然非常感激。不過,就呢單訴訟我o地花費o左超過7位數字o既律師費同賠償,換o黎法律上清晰釐定討論區要為會員發言負上o既責任。

除o左經常要處理關於誹謗問題o既律師信,高登最常要面對o既就係網絡攻擊問題。其實我o地一直有為伺服器作軟硬件上o既更新,奈何網絡攻擊o既「攻勢」日益增強同頻密,唔少時候大家鬧緊我o地Server超慢,背後其實都係因為伺服器受緊唔同程度o既攻擊,唔單只程式員要用大部分時間o黎處理相關問題,我自己有時都要半夜起身,甚至身處外地時都要處理。面對呢o的攻擊,我覺得冇可能每次都同大家講,否則有o的敏感時間每日要出十次八次公告,大家可能睇到麻木。 ......
精選文章
DeerGamer
New App Android IOS
跳至第

發起人
高登仔是咪好憎梁天琦?
13 個回應
幸福蟲

忽發奇想
正皮憎#good#


#good2#17    #bad#77  
標籤:
高登仔有邊個唔憎?

呢個答你唔到:)


印像中
之前好多post屌晒老母


好多高登仔又想威又唔想出面,邊個出面就屌邊個 #oh#

其實我頭先第一次睇地厚天高
突然諗起之前d post先開個黎問問[sosad]
因為有段 佢話佢比人當左聖人咁 其實佢都係普通人[sosad]


果時佢入去坐 個個開post熱烈地彈琴熱烈地唱又武漢琦又點點點
話唔憎你都唔好信

我就係睇到呢d所以覺得古怪xx(


之前狂串佢,又咩旅遊抗共
又咩光復香港,時代廣場,
但而加人地佢口號紅左,
高登仔就當無野發生過

佢有講過 d人抬得佢太高


佢仲有幾年坐
睇黎呢個運動完佢都未出得返黎


佢仲有幾年坐
睇黎呢個運動完佢都未出得返黎

個運動係成功的話,佢就會提早釋放,失敗的話,全部香港人一齊死。

佢現在出來,如果話時代革命其實係。。。,唔係你地自己幻想果套。佢就會俾兒登小孩暗殺死。

如果地厚天高真實係佢真心講野既
其實梁天琦都好慘
比人推得太高 到佢想做返d佢自己講既鳩野就會比人攻擊
不過睇完總結 佢好悲觀[sosad]


仲有 依家後生仔算唔算係做返佢以前所講佢話自己想做既鳩野呢


仲有 依家後生仔算唔算係做返佢以前所講佢話自己想做既鳩野呢


鳩野
Any examples?

無 頭先睇 佢話自己係普通人只係做返自己d鳩野[sosad]


陳雲信徒好憎
判6年時開香檳咁際
又話佢一出獄就收唔知邊個錢 大富大貴

佢本身小康就真既
大富大貴真係要遲d先睇到係唔係


當年唔太認同佢 始終果個時期 無必要打黑警

但到依家諗返 佢思路企得太前 一早知香港D黑警為左幫當權者鞏固政權乜都做得出

其實係黃之鋒 戴耀廷 梁天琦 陳浩天 呢4個人個政治理念一齊實行 排除果D左膠思想

基本上絕對逼到777叫老解鎮壓/出緊急法

近果期既情況本來都好地地 玩到政府痴哂線亂哂龍 唔知搞乜變哂唱歌 無哂果D勇武畫面
比廢老 老黑陀地打 唔還拖 依家政府黑警 你還唔還拖都係拉你 係就打到佢爆肛 睇下仲敢唔敢收錢出黎打人

政府已經無哂底線 仲SET條底線比自己做乜9:o)

一個就搶住同外國澄清話Hong Kong is part of China
一個就只係打算以道德感召,和理非鳩行鳩坐鳩唱歌嚟對抗殘暴支共港共
一個就為自己政治豪賭反轉豬肚、出賣盟友,害死香港
一個就得個噏字 - 錯到離晒大譜嘅民族學論述、叫年輕人入港共政府幫港共政府作惡,噏下噏下仲有得畀港共賞賜,特快上公屋

靠呢四件蛋散就打算逼林奠出老解?笑死人咩[sosad]cl

我其實無留意佢
係睇套野入面佢講話同老共玩根本就唔應該有底線
可能佢玩錯年代
剛剛又想起朱經緯 咁都坐6個月[sosad]
變化好大 可能佢自己都dum春


當年唔太認同佢 始終果個時期 無必要打黑警

但到依家諗返 佢思路企得太前 一早知香港D黑警為左幫當權者鞏固政權乜都做得出

其實係黃之鋒 戴耀廷 梁天琦 陳浩天 呢4個人個政治理念一齊實行 排除果D左膠思想

基本上絕對逼到777叫老解鎮壓/出緊急法

近果期既情況本來都好地地 玩到政府痴哂線亂哂龍 唔知搞乜變哂唱歌 無哂果D勇武畫面
比廢老 老黑陀地打 唔還拖 依家政府黑警 你還唔還拖都係拉你 係就打到佢爆肛 睇下仲敢唔敢收錢出黎打人

政府已經無哂底線 仲SET條底線比自己做乜9:o)

一個就搶住同外國澄清話Hong Kong is part of China
一個就只係打算以道德感召,和理非鳩行鳩坐鳩唱歌嚟對抗殘暴支共港共
一個就為自己政治豪賭反轉豬肚、出賣盟友,害死香港
一個就得個噏字 - 錯到離晒大譜嘅民族學論述、叫年輕人入港共政府幫港共政府作惡,噏下噏下仲有得畀港共賞賜,特快上公屋

靠呢四件蛋散就打算逼林奠出老解?笑死人咩[sosad]cl

戴耀庭提倡既「公民抗命,違法達義」, 雖然只係鳩坐,但冇佢當年既提倡,演化唔成今日既佔路;天琦主張既「以武制暴」,當年俾人話太激進,但依家演變成示威者以武力對抗黑警鄉黑藍絲,和理非都開始接受到同不割。所以依家既抗爭模式,佢兩位算係啟蒙。

過程


依家東角好多人


跳至第  快速回覆 - 輸入以下項目

本討論區現只接受會員張貼文章,本站會員請先登入。非會員人仕,您可以按此加入為新會員,費用全免,並可享用其他會員服務。


上次光臨時間: 26/1/2021 3:46
今天貼文總數: 478 | 累積文章數目: 6,802,159

聯絡我們 | 服務條款 | 私隱政策 | 廣告查詢 | 職位空缺
Copyright © 2021 HKGolden.com. All Rights Reserved.