主頁 高登熱話 吃喝玩樂 科技消費 名人專訪 短片
現有會員可[按此]登入。未成為會員可[按此]註冊。
[公司模式 - 關]  [懷舊模式 - 開
[Youtube 預覽 - 關]  [大字型]  [小字型]

您現在聚腳在 動漫台內。

【再負荊請罪】全新高登官方app HKG正式上架 會員永久免廣告
是咁的,2016年年尾,我因為忽略會員對手機程式o既需求,做o左一個不明智o既決定,加上一直未有好好回應會員平日訴求,最終令唔少會員不滿。事件並唔單單影響我,亦影響一直以來熱愛高登o既每一名網民,為此再向各位表示衷心歉意。:-(

或者有巴打會講,寫好隻app自然會有人回家。我唔否認自己曾經都抱過呢種僥倖心態,但沉思過後,我明白其實只係寫好一隻app並不足夠,要為高登會員做o既事情實在太多,包括提升網速同改善伺服器穩定、維護自由o既討論空間、鼓勵會員參與創作及討論等。因為,高登最珍貴o既係每一位會員,所以落足心力滿足會員訴求係高登o既首要任務。 ......
精選文章
DeerGamer
New App Android IOS
跳至第

發起人
[原作]有冇人有追開地下城邂逅
61 個回應
放左幾日假 陣間又開工[sosad]
睇黎高登得返上面幾位[sosad] [sosad]

高登係少上左 但足夠我睇~

我無上另一邊呀
每日都係慣性上黎望下
除左吹水台之外都好難會過一頁
好快睇晒 仲差啲唔記得自己開過post[sosad]

嘛 要睇資訊都唔係依度
有問題想問 google自己揾仲快
不過睇同有份討論係兩回事
知係無人架啦 但都開左個post

抄登我都唔多清楚 但肯定兩邊都有大陸人上
最近想討論某話題就正正抄登個邊有開PO = :o)
高登仔撐佢到依家算係咁 有情有義 算佢執到~


放左幾日假 陣間又開工[sosad]
睇黎高登得返上面幾位[sosad] [sosad]

高登係少上左 但足夠我睇~

我無上另一邊呀
每日都係慣性上黎望下
除左吹水台之外都好難會過一頁
好快睇晒 仲差啲唔記得自己開過post[sosad]

嘛 要睇資訊都唔係依度
有問題想問 google自己揾仲快
不過睇同有份討論係兩回事
知係無人架啦 但都開左個post

抄登我都唔多清楚 但肯定兩邊都有大陸人上
最近想討論某話題就正正抄登個邊有開PO = :o)
高登仔撐佢到依家算係咁 有情有義 算佢執到~

係google搜索見有


剩係睇動畫
頭兩季都好似冇主線咁
反而劍姬仲講得多啲咁[sosad] [sosad] [sosad]

有主線呀 一開頭就講左[sosad]
就係開外掛變強追上劍姬成為英雄
所以講既都係佢入城之後每種邂逅
唔同劍姬由一開始就講有異變
再一集集邁向陰謀既核心

動畫我由戰爭遊戲畫到屎咁
已經無再去睇[sosad]


搭單問下有冇人記得正傳主角玩潛水戰係第幾本[sosad]
記得上個po有巴打答過我但冇抄低依家唔記得左 唔好意思[sosad]


搭單問下有冇人記得正傳主角玩潛水戰係第幾本[sosad]
記得上個po有巴打答過我但冇抄低依家唔記得左 唔好意思[sosad]

玩潛水戰係第正傳12卷


搭單問下有冇人記得正傳主角玩潛水戰係第幾本[sosad]
記得上個po有巴打答過我但冇抄低依家唔記得左 唔好意思[sosad]

玩潛水戰係第正傳12卷

thx#good#


其實巴打講嗰樣我之前都係咁諗
特別係本傳8嗰陣 [sosad]
完全俾劍姬外傳覆蓋晒
當時仲未寫到人造地下城

同樣係地下城冒險 外傳純粹好多
令到本傳有種內容唔及外傳1/4既感覺[sosad]

我當時都有諗過
例如半精靈小姐係咪有啲多餘[sosad]
可唔可正經返啲

後黎本傳都開始爆
兩本當成同一樣野黎睇 就無再咁諗

外傳講高lv任務#yup#
大森一下本傳一下外傳呢樣真係正到冇得頂[bomb] [bomb]
除左由劍姬用第二角度睇返成件事
仲快手寫出貝爾一團有排都未遇到的高難度關卡係點痴線

顧問君幾正:P
呢類人物唔算多餘既
成本小說貫徹左貝爾每一個階段成長都要有唔同人的幫助、教導
因為成功背後有大家平日的建議,多得遇到大家的「邂逅」
人先會在成功的同時能兼具謙厚
劍姬外傳就因為本身有芬恩三人老屎忽做呢個角色
所以唔需要顧問君
但站在貝爾一開始lv1時的立場
又好似好難突然有高手出黎教貝爾點做

最記得顧問君第一次對貝爾選擇技能時的建言#hoho#
大森對事物、事件「本質」的睇法及反思
我認為係在輕小說入面屬於最top class的


剩係睇動畫
頭兩季都好似冇主線咁
反而劍姬仲講得多啲咁[sosad] [sosad] [sosad]

有主線呀 一開頭就講左[sosad]
就係開外掛變強追上劍姬成為英雄
所以講既都係佢入城之後每種邂逅
唔同劍姬由一開始就講有異變
再一集集邁向陰謀既核心

動畫我由戰爭遊戲畫到屎咁
已經無再去睇[sosad]

動畫二期同劍姬一期:-(lmfn
慘到我唔想睇落去

我隻烏代俄斯:-(lmfn
小說及漫畫一出場果陣明明感受到好似打魂斗羅果種迫力


我唔係指半精靈小姐個角色係多餘[sosad]
而係指唔需要寫到變情愛
或者應該話曖昧
個角色定位本身都可以成立

年輕做得幾年未麻目 有熱誠
自己第一個負責既相熟冒險者死左
係bell身上有既視感 回憶到上面講嗰位
俾同事睇死bell好快死 仲開埋賭
激到由自己出面負責佢
依啲都係原本設定 已經有足夠理由

邂逅唔一定情愛 可以係友愛
好似命 同賣藥既犬女
可以係報答bell既善良
因為佢既人品而長久來往 互助互愛


[sosad] [sosad] [sosad]
當年睇完第8卷我真係咁諗
記得好似7卷接8卷出書時間好快
第7卷仲玩緊做咁耐雞都係處女既笑話
同時等緊軍神黎打仗
然後軍神無貨派

即係你外傳都寫得到咁
點解正傳唔再落力啲[sosad]
寫依啲不如寫得痛快啲啦
就好似我覆嗰位巴打咁諗
相對外傳 太多啦依啲野


講開睇資訊
之前無跟到三周年
搞到睇人地討論既哽都唔太明#cn#

被迫要去揾片睇 睇得好唔舒服
好想佢好似琉外傳咁直接寫成書
但睇人地講好似話編章太多 唔會寫
唉 我係會重複睇既人 搞到好唔方便

呢樣真係好煩xx( 一套作品要追十幾樣野


我唔係指半精靈小姐個角色係多餘[sosad]
而係指唔需要寫到變情愛
或者應該話曖昧
個角色定位本身都可以成立

年輕做得幾年未麻目 有熱誠
自己第一個負責既相熟冒險者死左
係bell身上有既視感 回憶到上面講嗰位
俾同事睇死bell好快死 仲開埋賭
激到由自己出面負責佢
依啲都係原本設定 已經有足夠理由

邂逅唔一定情愛 可以係友愛
好似命 同賣藥既犬女
可以係報答bell既善良
因為佢既人品而長久來往 互助互愛

因為bell係精靈控


我唔係指半精靈小姐個角色係多餘[sosad]
而係指唔需要寫到變情愛
或者應該話曖昧
個角色定位本身都可以成立

年輕做得幾年未麻目 有熱誠
自己第一個負責既相熟冒險者死左
係bell身上有既視感 回憶到上面講嗰位
俾同事睇死bell好快死 仲開埋賭
激到由自己出面負責佢
依啲都係原本設定 已經有足夠理由

邂逅唔一定情愛 可以係友愛
好似命 同賣藥既犬女
可以係報答bell既善良
因為佢既人品而長久來往 互助互愛

反正情愛又唔算多
將就下:D2lm

我自己幾鍾意睇顧問君的情節
因為顧問君雖然係半精靈
但思考角度相對較為「平民」
同埋在佢對眼入面有最多關於白兔仔點樣成長的描述:D2lm


我唔係指半精靈小姐個角色係多餘[sosad]
而係指唔需要寫到變情愛
或者應該話曖昧
個角色定位本身都可以成立

年輕做得幾年未麻目 有熱誠
自己第一個負責既相熟冒險者死左
係bell身上有既視感 回憶到上面講嗰位
俾同事睇死bell好快死 仲開埋賭
激到由自己出面負責佢
依啲都係原本設定 已經有足夠理由

邂逅唔一定情愛 可以係友愛
好似命 同賣藥既犬女
可以係報答bell既善良
因為佢既人品而長久來往 互助互愛

因為bell係精靈控

我知 由開頭就講[sosad]
但精靈個角色係琉身上
我之前都有入過game
金髮既琉[sosad]


反正情愛又唔算多
將就下:D2lm

我自己幾鍾意睇顧問君的情節
因為顧問君雖然係半精靈
但思考角度相對較為「平民」
同埋在佢對眼入面有最多關於白兔仔點樣成長的描述:D2lm

你講依樣 佢發情最重要係
鬥完牛牛 由女性角度落左踏嗰下
我就無野好講[sosad]
最完美表現到主角成長

我上要講既係9卷前既諗法
之後兩邊打孖一齊爆 諗黎都多餘[sosad]


隻Game賀動畫開播, 送好多抽
不過冇時間玩:~(2cry


反正情愛又唔算多
將就下:D2lm

我自己幾鍾意睇顧問君的情節
因為顧問君雖然係半精靈
但思考角度相對較為「平民」
同埋在佢對眼入面有最多關於白兔仔點樣成長的描述:D2lm

你講依樣 佢發情最重要係
鬥完牛牛 由女性角度落左踏嗰下
我就無野好講[sosad]
最完美表現到主角成長

我上要講既係9卷前既諗法
之後兩邊打孖一齊爆 諗黎都多餘[sosad]

除左打完黑牛之後的發情
顧問君對白兔仔態度的慢慢改變幾有趣#yup#lm


我期待緊而家第三季動畫能唔能夠做得返第一季咁[bomb2]lm


我期待緊而家第三季動畫能唔能夠做得返第一季咁[bomb2]lm

但係第一季都唔係咩好野喎[sosad]
我就放生左 無期待


16卷都譯完 應該可以討論下內容:)

基本劇情回顧
1. 洛基因為以前既舊事
痴女迫洛基唔干涉佢既行為

2. 劍姬揾奧它做特訓 差左痴女一個人情


16卷都譯完 應該可以討論下內容:)

基本劇情回顧
1. 洛基因為以前既舊事
痴女迫洛基唔干涉佢既行為

2. 劍姬揾奧它做特訓 差左痴女一個人情

白兔仔唔會有洛基眷族的lv6人幫拖:-(lmfn

但總覺得大森在16卷最後好似刻意曖眛
之前特登出一個芙蕾雅外傳
目的應該就係想刻畫出芙蕾雅從來唔係迫人入會的類型
相反佢在戀愛上係lv9冒險者一樣妙著連連、令人痴迷地要自發跟佢走的類型
16卷最後講「要搶果個孩子」
我諗要到17卷先知芙蕃雅其實係講邊一個[sosad]


本來覺得大森唔係擅長寫愛情的人
但16卷出奇地令我覺得佢筆下的愛情場景同微表情的描述好到位:O #good#
後記都話佢做過好多功課、參考左好多愛情作品

一般愛情小說有時太女人化或女性向
男人睇呢d小說的話應該會覺得拖泥帶水(最少我自己係咁)
但大森用返佢自己風格挑戰出16卷真係#good#


16卷都譯完 應該可以討論下內容:)

基本劇情回顧
1. 洛基因為以前既舊事
痴女迫洛基唔干涉佢既行為

2. 劍姬揾奧它做特訓 差左痴女一個人情

白兔仔唔會有洛基眷族的lv6人幫拖:-(lmfn

但總覺得大森在16卷最後好似刻意曖眛
之前特登出一個芙蕾雅外傳
目的應該就係想刻畫出芙蕾雅從來唔係迫人入會的類型
相反佢在戀愛上係lv9冒險者一樣妙著連連、令人痴迷地要自發跟佢走的類型
16卷最後講「要搶果個孩子」
我諗要到17卷先知芙蕃雅其實係講邊一個[sosad]

你講依個我唔係咁明
9lv女帝唔係當奧它係細路咁玩咩
係用黎解釋奧它當時都係二線
但有潛力可以繼續升落去
仲有其他我無睇到?

個外傳我個人覺得係為左16既解謎先出
係為左解謎前等大家心服口服
始終個謎係由頭幾卷就已經嘈緊
我記得好多年前我係依度有同人傾過
俾人話係腦補過度 而家唔係認叻
但其實一路都係點解釋都得既結果
係作者專登寫成咁

個外傳係解釋痴女本身就一直有既行為
就係一直追求可以陪伴佢既發光靈魂
外傳個女王子唔係唔迫佢入團
而係知佢離開嗰個立場就唔會發光
留佢係身邊根本無意義


都係睇完16先再入黎[sosad]


16卷都譯完 應該可以討論下內容:)

基本劇情回顧
1. 洛基因為以前既舊事
痴女迫洛基唔干涉佢既行為

2. 劍姬揾奧它做特訓 差左痴女一個人情

白兔仔唔會有洛基眷族的lv6人幫拖:-(lmfn

但總覺得大森在16卷最後好似刻意曖眛
之前特登出一個芙蕾雅外傳
目的應該就係想刻畫出芙蕾雅從來唔係迫人入會的類型
相反佢在戀愛上係lv9冒險者一樣妙著連連、令人痴迷地要自發跟佢走的類型
16卷最後講「要搶果個孩子」
我諗要到17卷先知芙蕃雅其實係講邊一個[sosad]

你講依個我唔係咁明
9lv女帝唔係當奧它係細路咁玩咩
係用黎解釋奧它當時都係二線
但有潛力可以繼續升落去
仲有其他我無睇到?

個外傳我個人覺得係為左16既解謎先出
係為左解謎前等大家心服口服
始終個謎係由頭幾卷就已經嘈緊
我記得好多年前我係依度有同人傾過
俾人話係腦補過度 而家唔係認叻
但其實一路都係點解釋都得既結果
係作者專登寫成咁

個外傳係解釋痴女本身就一直有既行為
就係一直追求可以陪伴佢既發光靈魂
外傳個女王子唔係唔迫佢入團
而係知佢離開嗰個立場就唔會發光
留佢係身邊根本無意義

9lv係求其up的比喻而已:D2lm
講美神在愛情路上的威力同路數超越一般凡人

我諗16卷最後一章曖眛的地方就係你最後所講呢樣
美神應該知道用迫或搶的方法對白兔仔唔會work
自己亦唔會happy
但出奇地美神開口講「搶孩子」
奧它講「咁做好咩?」同美神回應「你指d咩?」
之後奧它道歉

呢後對話在17卷應該要好好講解下,因為太曖眛[sosad]
我自己睇起上黎
就好似奧它get錯左美神想搶白兔仔,所以講「你不嬲的愛情觀係唔會搶,咁做好咩?」
美神就回應「你指d咩?我唔係講白兔仔」
所以奧它就佢的誤會道歉:D2lm


跳至第  快速回覆 - 輸入以下項目

本討論區現只接受會員張貼文章,本站會員請先登入。非會員人仕,您可以按此加入為新會員,費用全免,並可享用其他會員服務。


上次光臨時間: 2/12/2020 23:48
今天貼文總數: 919 | 累積文章數目: 6,778,371

聯絡我們 | 服務條款 | 私隱政策 | 廣告查詢 | 職位空缺
Copyright © 2020 HKGolden.com. All Rights Reserved.